Информационни системи на СУ и др.

Модератори: svetlio.varna, Pisobella

Информационни системи на СУ и др.

Мнениеот Хаос » 10 Юли 2015, 08:34

Последна редакция: 22 февруари 2018г.


В съвременното общество изключително важно умение е бързо намиране на вярна актуална информация. За тази цел е необходимо познаването на официални информационните канали. Това са сайтове, социални мрежи, институции и организации, които пряко отговарят за извършването на някаква дейност и са запознати с всички нейни аспекти.

Причините да отворя тази тема са:
- общата неориентираност на кандидат-студентите;
- нежеланието да се чете преди да се пита;
- търсене на информация от съмнителни източници;
- използване на неактуална информация от достоверни източници;
- с цел пестене времето на бъдещите студенти.

Всичко необходимо на един кандидат-студент може да се намери в официални информационните канали. Затова вместо да качвам информация, която е валидна за определен период от време, ще посоча как човек може да се сдобие с актуална информация през всяка бъдеща КСК. Споменатите сайтове, системи, институции и т.н. на СУ съм описал по-надолу в темата.

I. Кандидатстудентска кампания.
Източници на информация:
- официални
* сайта на СУ (правилник за прием на студенти за съответната година)
* сайта на съответния факултет
* телефони за КСК на СУ
- неофициални
* раздел КСК на форума на СУ (за някои изпити има отделни теми)
* сайта на Студентски съвет към СУ (обикновено всяка година има подробни обяснения за всичко около записването)
* facebook страница на за КСК на СУ за съответната година
* facebook група за КСК на СУ за съответната година
* facebook група за КСК на съответния факултет за съответната година

Неща, на които да обърнете внимание:
- коя онлайн система се използва за КСК (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg);
- какви са минималните балове за миналите години и дали някъде СУ официални ги обявява, така че да могат да се ползват и през следващите години ("Минимални балове - минали години");
- на какъв език се преподава в съответната специалност (НЕ какви езици се изучават, а на какъв език се ПРЕПОДАВА!) (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg и телефони за КСК);
- дали трябва да плащате здравни осигуровки за месеците между завършването на гимназията и началото на учебната година в университета и къде на сайта на Националната агенция по приходите може да проверите текущия ви статус (здравен статус в електронни услуги на Национална агенция по приходите);
- дали може ли да преспите в общежитията на СУ, ако ви се налага да пътувате за някой кандидатстудентски изпит и каква е цената за една вечер (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- има ли право университетът да задържи дипломата ви при записване (Министерство на образованието и науката);
- кои такси (за кандидатстудентски изпит, за класиране, семестриална такса) се възстановяват при отписване от университета и при какви условия (правилник за КСК за съответната година в раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg);
- какви за условията за преместване в друга специалност, ако не сте влезли в желаната (учебни процедури в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
- за кои специалности се обявява допълнителен прием, ако сте пропуснали срокове за участие в редовните класирания (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg и телефони за КСК);
- каква е ISIC и какви отстъпки предлага (ISIC България и "Картов център при СУ" на https://students.uni-sofia.bg);
- при какви условия може да останете на общежитие за уводните курсове в някои факултети (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/).

Останалата необходима информация ще намерите лесно в изредените по-горе източници. Преди да питате някого за нещо, четете (почти винаги някой преди вас е питал и всичко е обяснено подробно)!


II. Учебни занятия.
Източници на информация:
- официални
* сайта на СУ
* сайта на съответния факултет
* отдел "Студенти" за съответния факултет
* "Учебен отдел" за съответния факултет
- неофициални
* facebook групи на съответния факултет/специалност/поток/група
* раздел за съответния факултет във форума на СУ

Неща, на които да обърнете внимание:
- кога започва учебната година, кога занятията, кога е сесията (редовна и поправителна), какви ваканции има (академичен календар в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
- каква е продължителността на една лекция, колко е почивката между лекциите и има ли обедна почивка (facebook групи на съответния факултет);
- коя група и поток сте (https://susi.uni-sofia.bg);
- може ли да се преместите в друга група/поток на вашата специалност (отдел "Студенти" за съответния факултет)
- какъв е учебният ви план до края на следването, какви предмети има (задължителни, задължителноизбираеми, свободноизбираеми, факултативни), кога се записват избираемите предмети, какво са ECTS кредити, с какво се завършва (държавен изпит/дипломна работа) и каква ОКС (образователно-квалификационна степен) получавате (сайт на съответния факултет);
- какъв предмет е спортът (задължителен, задължителноизбираем, свободноизбираем, факултативен), носи ли кредити, какви видове спорт има, къде и кога се кандидатства (https://sport.uni-sofia.bg, департамент по спорт на https://www.uni-sofia.bg, отдел "Студенти");
- какво се случва, ако не успее да си вземете изпитите и може ли да запишете следваща година в университета (отдел "Студенти" за съответния факултет);
- откъде може да се снабдите с необходимите материали за учене, има ли електронни материали, има ли книжарница с учебници по съответните предмети, при какви условия може да вземете учебници от библиотеката и има ли студенти от горни курсове, на които съответните учебници вече не са необходими (https://libsu.uni-sofia.bg, филиални библиотеки и facebook групи на съответния факултет);
- може ли да се разместват часовете и залите на учебните занятия ("Учебен отдел" за съответния факултет);
- имат ли право студентите да определят кога и къде да се провеждат изпити през сесията ("Учебен отдел" за съответния факултет);
- кога се плащат семестриалните такси (такси в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
- какви са стипендиите (държавни, европейски, специални) и условията за получаването им (https://stipendii.uni-sofia.bg, https://eurostipendii.mon.bg, стипендии в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg и отдел "Студенти" за съответния факултет);
- какви са начините за комуникация с преподавателите (питайте всеки преподавател на първата му лекция);
- какво е работното време, телефоните и имейлите на отдел "Студенти" за съответния факултет (сайт на съответния факултет);
- какво се прави ако не можете да влезете в СУСИ, университетската си поща и т.н. (контакти за връзка на съответната система по-надолу в темата);
- как може и защо трябва да се подновява ISIC карта ("Картов център при СУ" на https://students.uni-sofia.bg);
- какво са CC (Студентски съвет) и ФСС (Факултетен студентски съвет), каква е дейността им и как може да членувате в тях(https://students.uni-sofia.bg, сайтове и facebook страници на ФСС за съответния факултет);
- какво е програма "Еразъм" и каква е ползата от нея (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/, раздел за Еразъм+ на https://students.uni-sofia.bg и отдел "Студенти" за съответния факултет);
- какви документи трябва да се представят за здравни осигуровки при постъпване на работа (отдел "Студенти" за съответния факултет);
- откъде може да намерите уверения и образци на други документи (книжарници по факултети и facebook групи на съответния факултет);
- има ли стол за хранене в близост до вашия факултет (facebook групи на съответния факултет).

За всякакви други въпроси се обръщайте към отдел "Студенти" за вашия факултет.


III. Общежития.
Източници на информация:
- официални
* домакин на съответния блок
* сайта на Поделение "Социално-битово обслужване"
* сайта на Комисия по настаняване
* телефони на Комисия по настаняване
* facebook страница на Комисия по настаняване
- неофициални
* раздел за общежития във форума на СУ
* facebook групи на съответния блок/вход

Неща, на които да обърнете внимание:
- през кои месеци на година какви консумативи се плащат, кои са общи за блока и кои са за отделната стая, какво е гаранционен депозит и кога се връща, какво е семестриален депозит, какви документи са необходими, за да бъде възстановен, и какво се случва с него, ако студент не си го потърси (нормативните актове на https://uni-campus.net и контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- през коя система се кандидатства за общежития наесен (https://psbo.uni-sofia.bg);
- кои изпити се смятат към успеха за кандидатстване за общежитие и какви други документи са необходими (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- какво е трайно наличие на свободни места и как се кандидатства за общежитие, ако не си приет (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- какви са правилата за настаняване и напускане на общежитие (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- кой период от годината включва летният престой, какво допълнително се плаща и задължително ли трябва да се ползва (https://students.uni-sofia.bg/kn/ и нормативните актове на https://uni-campus.net);
- през коя система се кандидатства за летен престой (https://uni-campus.net/sbomanage/);
- какво са летните практики и при какви условия наемът за общежитието през лятото е намален (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- какво е домови съвет и при какви условия студенти могат да се възползват от по-добри стаи в общежитията с намалени наеми (нормативните актове на https://uni-campus.net);
- колко е нощувката на друг човек в общежитието (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
- къде се плащат сметките за общежитието и какво е работното време на касите (https://uni-campus.net);
- как може да се ползва 10% отстъпка от наема за всеки месец (нормативните актове на https://uni-campus.net);
- къде се прави адресна регистрация (домакин на съответния блок);
- кога се представят книжки за заверен семестър (домакин на съответния блок)
- кой друг е настанен във вашата стая (домакин и facebook групи на съответния блок).

За всякакви други въпроси се обръщайте към Комисията по настаняване в общежитията на СУ.

От facebook групите на съответния блок ще научите:
- местоположение и работно време на:
* хранителни магазини и заведения за хранене;
* студентските столове;
* обществени перални;
* копирни центрове;
* фризьорски салони;
* фитнеси;
* ключарски магазини;
- какви интернет доставчици има във вашия блок, какви са цените, може ли да ползвате рутер и откъде да си купите;
- разни други неща специфични за блока.


IV. Други.
На сайта на Център за градска мобилност (ЦГМ) ще намерите информация за цените на картите за градски транспорт, офисите, в които може да си подновите, издадена карта, линиите на градския транспорт и разположението на платените зони (синя, зелена), в случай че ползвате лично превозно средство. Там и на facebook страницата "Център за градска мобилност" има информация за промени в маршрутите. Има мобилно приложение, което показва текущото разписание на наземния градски транспорт (вижте сайта на ЦГМ). Информация за метрото има на сайта на Метрополитен. Препоръчително е да си намерите сайт/мобилно приложение с карта на София, за да се ориентирате бързо (с BGmaps например може да намерите най-кратък маршрут от две произволни точки с градски транспорт/автомобил).
На сайтовете на ЧЕЗ, Топлофикация София и Софийска вода може да следите за планирани ремонти.
Последна промяна Хаос на 14 Юни 2018, 18:29, променена общо 54 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 256
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Информационни системи на СУ и др.

Мнениеот Хаос » 10 Юли 2015, 08:36

Последна редакция: 14 април 2018г.


Информация за Софийски университет


https://online.uni-sofia.bg
Кандидатстудентската система на СУ, чрез която се записвате за изпитите през предварителната и редовната сесия, а по-късно и за участие в класиранията. Тук се намират новини за резултати от изпити и класирания и помощ за подаване на необходимите документи. Входящият номер и паролата от тази система нямат никаква връзка с описаните по-надолу.
Електронна поща: servicedesk@uni-sofia.bg и ksksupport@uni-sofia.bg
Facebook: Кандидат-студенти 2018


https://cas.uni-sofia.bg
CAS (Central Authentication Service) дава акаунта, с който ще имате достъп до всички останали системи на СУ. За да получите името на акаунта, попълвате вашите ЕГН и факултетен номер, който сте получили, след като сте се записали в Университета.


https://susi.uni-sofia.bg
Вход:
- името, генерирано от CAS
- паролата е ЕГН-то като е силно препоръчително да я смените веднага и да я запомните

СУСИ (система за управление на студентската информация) е системата, чрез която можете да следите оценките си, взети/невзети изпити, здравно осигуряване, да записвате избираеми предмети, да се свързвате с преподаватели и т.н. Чрез нея може да проверите в кой поток и коя група сте разпределени във вашата специалност. След като влезете в СУСИ, отивате на "Съобщения" (първото в лявата колона с бели букви в зеления правоъгълник отгоре, точно под "Изход"), оттам избирате "Ново съобщение" (третото подред от ляво надясно след входящи и изходящи съобщения), после отивате на "Избери адрес" и попълвате полетата по следния начин:
Име или ключова дума: въведете първото си име на кирилица с начална главна буква (ако искате може и цялото име да въведете, но обикновено и само първото е достатъчно)
Тип на търсения потребител: студент
Факултет: намирате вашия факултет
Учебен план: тук избирате вашата специалност и форма на обучение (внимателно четете какво пише!)
Текуща учебна година: избирате най-новата учебна година
Курс: първи
Група: оставяте го празно
Докато попълвате данните, страницата може да показва различни резултати. За да видите коректно резултатите, след като попълните всичко, използвайте бутона "Търси". При всяко следващо търсене процедурата се повтаря от начало до край. При проблеми се обърнете към администраторите по факултети.
Други контакти: Софийски университет "Св. Климент Охридски" >>> Студенти >>> Система за управление на студентска информация (СУСИ)


https://email.uni-sofia.bg или https://zimbra.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Всеки студент има университетска поща. Използва се за връзка с преподаватели и получаване на съобщения от другите системи на СУ (за общежития, ключове за активиране на безплатен софтуер и т.н.).
Електронна поща: zimbra@uni-sofia.bg
Други контакти: Account management UNI-SOFIA.BG >>> Информация за системата ZIMBRA


https://www.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Може да проверите студентския си статус, здравното осигуряване. Получавате достъп до учебни материали и електронни формуляри (декларация за здравно осигуряване, за стипендия, за постъпване в нова специалност и т.н.).
Електронна поща: webmaster@uni-sofia.bg
Twitter: Sofia University
Други контакти: Софийски университет "Св. Климент Охридски" >>> Web администратори


https://student.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Сайтът за стипендиите.
Електронна поща: scholarships@uni-sofia.bg и students@admin.uni-sofia.bg


Комисия по стипендии, награди и помощи към Студентски Съвет при СУ
Комисия по стипендии, награди и помощи към Студентски Съвет при СУ се занимава с класирането за стипендии по успех, социални стипендии и европейски стипендии, раздаването на награди и помощи на студентите.
Електронна поща: scholarships@students.uni-sofia.bg
Facebook: Комисия по стипендии, награди и помощи към Студентски Съвет при СУ


https://students.uni-sofia.bg
Сайтът на Студентски съвет към СУ с актуални новини, касаещи студенти от всички факултети. За повече информация относно програма "Еразъм" вижте Студентски съвет >>> Еразъм+.
Електронна поща: mail@students.uni-sofia.bg
Facebook: Студентски съвет на СУ
Други контакти: Студентски съвет >>> За нас >>> Контакти


Картов център при СУ
Занимава се с издаване и подновяване на различни електронни карти за СУ.
Електронна поща: cards@students.uni-sofia.bg
Facebook: Картов център при СУ
Други контакти: Студентски съвет >>> Картов център


http://diaphanum.uni-sofia.bg
Система за отчет на изхарчените средства от Студентски съвет към СУ. Може да кандидатствате за финансиране на проекти. За повече информация вижте Студентски съвет >>> Финансиране на проекти.


https://career.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Сайтът на Кариерния център на СУ - за да кандидатствате за работа, стажове, практики.
Електронна поща: career@uni-sofia.bg
Facebook: Център за кариерно развитие при СУ "Св. Климент Охридски"
Други контакти: Кариерен център при СУ "Св. Климент Охридски" >>> За контакт


https://survey.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Система за анкети по важни въпроси (понякога само за отделни факултети, а не за всички студенти в Университета).
Електронна поща: survey@uni-sofia.bg


https://sport.uni-sofia.bg
Вход с ЕГН.
Системата за записване на спорт.
Електронна поща: sport_su@abv.bg
Facebook: Департамент по спорт в СУ
Други контакти: Софийски университет "Св. Климент Охридски" >>> Университетът >>> Департаменти >>> Департамент по спорт >>> За контакт


https://uni-campus.net
Това е сайтът на Поделение "Социално-битово обслужване" (ПСБО). Тук ще намерите заповедта на Ректора за настанителната кампания и други нормативни актове, информация за работното време на касите за плащане на наемите и консумативите, списък на студентските столове на Университета и на домакините на общежитията. Ако имате проблеми по време на настанителната кампания се свържете с Комисията по настаняване.
Електронна поща: sbo@uni-campus.net
Други контакти: Поделение "Социално-битово обслужване" >>> Контакти


https://students.uni-sofia.bg/kn/
Това е сайтът на Комисията по настаняване. Почти сигурно е, че там има цялата информация, която ви интересува относно общежитията.
Facebook: Комисия по настаняване в общежитията на СУ
Twitter: КН на СУ
Google+: Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет
Други контакти: Комисия по настаняване >>> Контакти


https://uni-campus.net/support/
Система за поддръжка към Комисията по настаняване за въпроси и проблеми относно общежитията.


https://psbo.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
От този сайт се попълват декларациите за настаняване в общежитие за учебната година. Там ще намерите информация в кой блок и в коя стая сте настанени след обявяване на класацията за общежитията. Ако в паролата си на СУСИ акаунта имате интервал, то няма да можете да влезете в системата, докато не смените паролата си в СУСИ. За факултетен номер може да използвате някакво положително число.


https://uni-campus.net/sbomanage/
Система за подаване на декларации за летен престой в общежитията през неучебните месеци.


http://89.190.201.229
Тук вече трябва да си направите регистрация, ако искате да ползвате услугите на сайта. Акаунтът ви ще е "onlineЕГН" (на мястото на "ЕГН" стои вашето ЕГН) и произволно генерирана парола, която после може да смените. Оттук може да следите сметките си за общежитието (наем, ток, вода). Може също да ги плащате онлайн.
П.П. В края на август 2015г. на сайта на КН обявиха, че системата е спряна.


https://libsu.uni-sofia.bg
На сайта на Университетската библиотека ще намерите информация за издаване и подновяване на читателски карти, работа с електронни каталози, условия за заемане и правила за дарение на книги.
Електронна поща: lsu@libsu.uni-sofia.bg
Facebook: Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
Twitter: Lib-SU
Google+: Sofia University Library
Youtube: Sofia University Library
Други контакти: Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" >>> Контакти


https://elearn.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Система за електронно обучение.
Електронна поща: elearn@uni-sofia.bg


Електронно хранилище за учебни материали
Електронна поща: pcloud@students.uni-sofia.bg


Пълен списък на всички системи на СУ може да намерите на сайта на УЦИКТ (Университетски център за информационни и комуникационни технологии).


Facebook група на Университета:
Софийски университет

Facebook групи на факултетите:
СУ, Философски факултет (ФФ)
Исторически факултет (СУ): Новини и събития
Факултет по Педагогика-СУ
СУ, Факултет по славянски филологии (ФСлФ)
СУ, Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ)
СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)
СУ, Физически факултет (ФзФ)
Факултет по химия и фармация - СУ
БФ
СУ, Геолого-географски факултет (ГГФ)
СУ, Юридически факултет (ЮФ)
ФЖМК - СУ
СУ, Стопански факултет (СтФ/FEBA)
Студенти в БогФ. на СУ.
СУ, Факултет по начална и предучилищна педагогика (ФНПП)
Медицински факултет-Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Някои факултетите имат и други групи освен посочените тук.
Последна промяна Хаос на 14 Апр 2018, 10:55, променена общо 15 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 256
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Информационни системи на СУ и др.

Мнениеот Хаос » 02 Фев 2018, 19:29

Последна редакция: 20 юни 2018г.


Информация за Факултет по математика и информатика


https://magister.fmi.uni-sofia.bg
Кандидатмагистърска система на ФМИ след завършено висше образование по подобие на кандидатстудентската система на СУ.
Електронна поща: kmksupport@uni-sofia.bg


https://fmi.uni-sofia.bg
На сайта ще намерите електронни учебни материали, разписанието на задължителни и избираеми курсове, анотации на дисциплините, информация за редовна и поправителна изпитна сесия, за допълнителни обучения, състезания и други събития, конкурси за стипендии, електронните пощи, телефонните номера и кабинетите на преподаватели и администрация.
Електронна поща: dekanat@fmi.uni-sofia.bg
Facebook: Sofia University - Faculty of Mathematics and Informatics
Youtube: Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University
Други контакти: ФМИ >>> Контакти


https://fss.fmi.uni-sofia.bg
На сайта на Факултетния студентски съвет към ФМИ ще намерите линкове към учебните материали, събрани през годините от студентите, бланки на документи, работното време на част от администрацията, актуална информация за клубовете, турнирите по белот, класиранията за европейски стипендии, изпитните сесии, презентации на софтуерни компании във ФМИ, HackFMI, FMI{Codes}, Freshers’ Weekend 2017 - FMI Edition и т.н.
Електронна поща: all@fss.fmi.uni-sofia.bg
Facebook: Факултетен Студентски Съвет при ФМИ
Twitter: ФСС при ФМИ
Други контакти: ФСС >>> Контакти


https://career.fmi.uni-sofia.bg
По подобие на Кариерния център на СУ, но специално за ФМИ. Ще намерите информация и за ежегодния "Форум на кариерното развитие".
Електронна поща: career@fmi.uni-sofia.bg
Facebook: Кариерен център към ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски"
Други контакти: Кариерен център >>> Контакти


https://learn.fmi.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
След като започне учебната година тук ще предавате домашните си по всички видове програмиране. Накрая на всеки семестър се пускат анкети за оценки на всички водени курсове. Системата може да се използва и за връзка с преподаватели.
Електронна поща: moodle@fmi.uni-sofia.bg


https://elms.fmi.uni-sofia.bg
Вход със СУСИ акаунта.
Ако не може да намерите входа, вижте този линк. От ELMS (e-academy License Management System) може да изтеглите безплатно Windows 8, Windows 10, Visual Studio, .NET Framework и т.н. Ключове за активиране на продуктите се дават в същата система.
Електронна поща: elmsmaster@fmi.uni-sofia.bg
Други контакти: ELMS >>> Contact Us


Facebook групи на ФМИ
1. СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)
2. FMI


Учебни материали
Учебни материали в MEGA
Учебни материали в pCloud
Препоръки за качване на учебни материали в pCloud
Учебни материали в SharePoint
Онлайн библиотека на ФМИ
ФМИ учебници
Лекциите на ФМИ: ФМИ за начинаещи

Други полезни сайтове
Wolfram Alpha
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 256
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.


  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към Кандидатстудентска кампания 2018-2019

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта