Минимални балове - минали години

Модератори: svetlio.varna, Pisobella

Минимални балове - минали години

Мнениеот Pisobella » 16 Фев 2015, 21:47

Темата ще е за минималните балове от миналите кампании.
Следва да бъде редактирана с информация.

Справка за минималните балове за минали кампании може да намерите и тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/ ... minali_ksk
Изображение
"Искам да мога да накарам светлината да разказва истории в тъмното."
click me !! ---> http://z0r.de/63
Аватар
Pisobella
Автентичната котка
 
Мнения: 5314
Регистриран на: 19 Юли 2007, 17:51
Местоположение: в кучешката колибка
Благодарил (а): 128 пъти.
Поблагодарили: 284 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 16 Фев 2015, 23:32

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Файловете с минималните балове по години могат да бъдат свалени от този линк >>> КЛИКНИ ТУК!

Ако не може да свалите файловете, изчакайте 30 минути и пробвайте отново. Ако отново има проблем, ми пишете.

Балообразуването за някои специалности през определени години е различно. Затова може да има значителни разлики в минималните балове
за една и съща специалност през две последователни години. За справка вижте Софийски университет "Свети Климент Охридски" >>> Прием >>>
Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование >>> Минали КСК
.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ПЪРВО класиране от КСК 2014. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 20,95/30
Философия - задочно - 20,11/30
Психология - редовно - 26,12/30
Социология - редовно - 20,96/30
Политология - редовно - 22,40/30
Публична администрация - редовно - 27,06/30
Културология - редовно - 23,05/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 20,76/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 19,95/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,70/36
Европеистика с немски език - редовно - 27,02/36
Европеистика с френски език - редовно - 22,26/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на първо класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - 16,18/30
История- задочно - 17,08/30
Археология - редовно - 20,47/30
Етнология - редовно - 17,43/30
История и география - редовно - 20,69/30
Архивистика и документалистика - редовно - 18,90/30
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 13,26/30
История и философия - редовно - 17,95/30

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 16,94/24
Педагогика- задочно - 16,63/24
Социални дейности - редовно - 17,75/24
Социални дейности- задочно - 18,62/24
Неформално образование - редовно - 16,14/24
Неформално образование- задочно - 15,33/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 18,47/30
Българска- задочно - 17,35/30
Славянска - редовно - 16,45/30
Руска - редовно - 16,15/30
Балканистика - редовно - 22,38/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 18,47/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,54/24
Френска - редовно - 13,29/24
Италианска - редовно - 9,66/24
Испанска - редовно - 13,26/24
Португалска - редовно - 15,87/24
Скандинавистика - редовно - 20,60/24
Класическа - редовно - 16,83/24
Унгарска - редовно - 10,38/24
Новогръцка - редовно - 10,68/24
Румънска - редовно - 11,12/24
Тюркология - редовно - 12,36/24
Арабистика - редовно - 16,29/24
Иранистика - редовно - 11,76/24
Китаистика - редовно - 19,99/24
Индология - редовно - 13,68/24
Японистика - редовно - 22,26/24
Кореистика - редовно - 19,54/24
Арменистика и кавказология - редовно - 10,62/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16,55/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 16,84/24
Информатика - редовно - 19,28/24
Приложна математика - редовно - 18,05/24
Математика и информатика - редовно - 22,32/24
Математика и информатика- задочно - 14,60/24
Компютърни науки - редовно - 20,40/24
Софтуерно инженерство - редовно - 21,00/24
Информационни системи - редовно - 19,80/24
Статистика - редовно - 18,44/24

Физически факултет
Физика - редовно - 24,53/30
Физика- задочно - 16,75/30
Инженерна физика - редовно - 17,89/30
Инженерна физика- задочно - 17,25/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 18,87/30
Физика и математика - редовно - 14,21/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 17,00/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - 23,92/30
Физика и информатика - редовно - 18,11/30
Медицинска физика - редовно - 16,96/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 17,82/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 16,83/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 17,79/30
Оптометрия - редовно - 22,50/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 12,75/24
Химия- задочно - 20,25/24
Химия и физика - редовно - обявен е нулев прием за учебната 2014/2015г.
Химия и информатика - редовно - 13,33/24
Екохимия - редовно - 14,19/24
Компютърна химия - редовно - 14,55/24
Ядрена химия - редовно - 16,89/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 15,75/24
Фармация - редовно - 30,76/36
Химия и английски език - редовно - 17,24/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 18,44/24
Биология- задочно - 17,16/24
Молекулярна биология - редовно - 21,75/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 22,80/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 20,04/24
Биотехнологии - редовно - 23,00/24
Биотехнологии- задочно - 19,12/24
Биология и химия - редовно - 13,80/24
География и биология - редовно - 17,64/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 21,52/24
Биология и английски език - редовно - 20,21/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 17,63/24
География- задочно - 19,11/24
Геология - редовно - 17,17/24
Туризъм - редовно - 24,30/30
Регионално развитие и политика - редовно - 21,11/30

Юридически факултет
Право - редовно - 20,10/30
Право- задочно - 17,98/30
Международни отношения - редовно - 19,08/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24,88/30
Журналистика- задочно - 20,92/30
Връзки с обществеността - редовно - 20,89/30
Връзки с обществеността- задочно - 18,49/30
Книгоиздаване - редовно - 20,13/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 23,00/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 24,68/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,37/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,88/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 18,70/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 13,72/24
Теология- задочно - 10,75/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 17,52/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 18,31/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,13/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 15,14/24
Социална педагогика - редовно - 18,32/24
Социална педагогика- задочно - 18,92/24
Специална педагогика - редовно - 17,64/24
Специална педагогика- задочно - 16,96/24
Логопедия - редовно - 17,20/24
Музика - редовно - 10,00/12
Изобразително изкуство - редовно - 8,35/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 14,38/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 20,86/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 32,76/36
Медицинска сестра - редовно - 15,26/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,00/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 23,67/30
Философия - задочно - 22,73/30
Психология - редовно - 27,03/30
Социология - редовно - 25,18/30
Политология - редовно - 24,21/30
Публична администрация - редовно - 28,64/30
Културология - редовно - 25,88/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 22,66/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 22,10/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,13/36
Европеистика с немски език - редовно - 31,63/36
Европеистика с френски език - редовно - 31,17/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,36/36

Исторически факултет
История - редовно - 14,44/30
История- задочно - 14,44/30
Археология - редовно - 21,68/30
Етнология - редовно - 16,24/30
История и география - редовно - 19,56/30
Архивистика и документалистика - редовно - 21,01/30
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 13,02/30
История и философия - редовно - 20,29/30

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 19,01/24
Педагогика- задочно - 18,83/24
Социални дейности - редовно - 19,38/24
Социални дейности- задочно - 19,01/24
Неформално образование - редовно - 18,62/24
Неформално образование- задочно - 18,20/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 22,45/30
Българска- задочно - 21,45/30
Славянска - редовно - 20,96/30
Руска - редовно - 16,89/30
Балканистика - редовно - 25,50/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 17,77/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 16,14/24
Френска - редовно - 10,92/24
Италианска - редовно - 10,68/24
Испанска - редовно - 12,72/24
Португалска - редовно - 15,78/24
Скандинавистика - редовно - 21,99/24
Класическа - редовно - 15,75/24
Унгарска - редовно - 9,60/24
Новогръцка - редовно - 10,92/24
Румънска - редовно - 13,46/24
Тюркология - редовно - 10,29/24
Арабистика - редовно - 17,04/24
Иранистика - редовно - 10,02/24
Китаистика - редовно - 19,29/24
Индология - редовно - 15,27/24
Японистика - редовно - 21,69/24
Кореистика - редовно - 21,96/24
Арменистика и кавказология - редовно - 13,20/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,94/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 12,80/24
Информатика - редовно - 18,00/24
Приложна математика - редовно - 14,55/24
Математика и информатика - редовно - 18,70/24
Математика и информатика- задочно - 14,24/24
Компютърни науки - редовно - 19,65/24
Софтуерно инженерство - редовно - 20,40/24
Информационни системи - редовно - 19,50/24
Статистика - редовно - 12,32/24

Физически факултет
Физика - редовно - 17,50/30
Физика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Инженерна физика - редовно - 22,73/30
Инженерна физика- задочно - 23,68/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 18,08/30
Физика и математика - редовно - 25,50/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 18,67/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - 16,95/30
Медицинска физика - редовно - 19,44/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 16,76/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 25,28/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 19,34/30
Оптометрия - редовно - 27,39/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 17,64/24
Химия- задочно - 19,60/24
Химия и физика - редовно - обявен е нулев прием за учебната 2014/2015г.
Химия и информатика - редовно - 16,45/24
Екохимия - редовно - 17,44/24
Компютърна химия - редовно - 16,50/24
Ядрена химия - редовно - 15,75/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 14,33/24
Фармация - редовно - 33,02/36
Химия и английски език - редовно - 20,61/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 22,32/24
Биология- задочно - 20,96/24
Молекулярна биология - редовно - 23,68/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 23,00/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 22,24/24
Биотехнологии - редовно - 23,44/24
Биотехнологии- задочно - 20,36/24
Биология и химия - редовно - 20,64/24
География и биология - редовно - 19,03/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 22,80/24
Биология и английски език - редовно - 22,54/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 17,92/24
География- задочно - 17,92/24
Геология - редовно - 16,44/24
Туризъм - редовно - 25,04/30
Регионално развитие и политика - редовно - 23,51/30

Юридически факултет
Право - редовно - 24,81/30
Право- задочно - 23,15/30
Международни отношения - редовно - 20,15/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,45/30
Журналистика- задочно - 21,35/30
Връзки с обществеността - редовно - 24,25/30
Връзки с обществеността- задочно - 19,33/30
Книгоиздаване - редовно - 21,49/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 28,40/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 22,96/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 23,21/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,09/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,42/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 13,34/24
Теология- задочно - 12,08/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 21,72/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 21,47/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 15,51/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 17,79/24
Социална педагогика - редовно - 20,16/24
Социална педагогика- задочно - 20,96/24
Специална педагогика - редовно - 20,16/24
Специална педагогика- задочно - 20,46/24
Логопедия - редовно - 22,00/24
Музика - редовно - 8,00/12
Изобразително изкуство - редовно - 10,98/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 22,88/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 19,95/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 34,00/36
Медицинска сестра - редовно - 27,00/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 22,14/24
Последна промяна Хаос на 26 Окт 2017, 08:39, променена общо 6 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 17 Фев 2015, 09:33

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Частичен списък на минималните балове за ВТОРО класиране от КСК 2014. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 18,40/30
Философия - задочно - 20,11/30
Психология - редовно - 25,95/30
Социология - редовно - 17,33/30
Политология - редовно - 20,10/30
Публична администрация - редовно - 25,70/30
Културология - редовно - 21,94/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 19,29/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 18,91/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,02/36
Европеистика с немски език - редовно - 27,02/36
Европеистика с френски език - редовно - 22,26/36

Исторически факултет
няма информация

Факултет по педагогика
няма информация

Факултет по славянски филологии
няма информация

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 18,59/24

Факултет по математика и информатика
Информатика - редовно - 18,90/24
Приложна математика - редовно - 12,44/24
Компютърни науки - редовно - 20,31/24
Софтуерно инженерство - редовно - 21,00/24
Информационни системи - редовно - 19,72/24

Физически факултет
няма информация

Факултет по химия и фармация
Химия- задочно - 20,25/24
Химия и информатика - редовно - 13,33/24
Екохимия - редовно - 14,19/24
Компютърна химия - редовно - 13,33/24
Ядрена химия - редовно - 16,89/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 15,75/24
Фармация - редовно - 29,00/36
Химия и английски език - редовно - 17,24/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 14,00/24
Биология- задочно - 15,14/24
Молекулярна биология - редовно - 19,60/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 20,16/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 18,44/24
Биотехнологии - редовно - 22,12/24
Биотехнологии- задочно - 18,00/24
Биология и химия - редовно - 13,80/24
География и биология - редовно - 14,20/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 19,22/24
Биология и английски език - редовно - 18,47/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 16,44/24
География- задочно - 18,32/24
Геология - редовно - 15,04/24
Туризъм - редовно - 22,68/30
Регионално развитие и политика - редовно - 18,09/30

Юридически факултет
Право - редовно - 19,87/30
Право- задочно - 17,98/30
Международни отношения - редовно - 19,08/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24,88/30
Журналистика- задочно - 20,08/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 19,06/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 24,68/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,37/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,88/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 18,70/30

Богословски факултет
няма информация

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 14,12/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 18,31/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,13/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 14,37/24
Социална педагогика - редовно - 17,55/24
Специална педагогика - редовно - 15,20/24
Специална педагогика- задочно - 15,24/24
Логопедия - редовно - 16,41
Изобразително изкуство - редовно - 7,87/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 14,38/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 19,92/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,26/36
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,72/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 22,24/30
Философия - задочно - 22,44/30
Психология - редовно - 26,95/30
Социология - редовно - 23,17/30
Политология - редовно - 21,93/30
Публична администрация - редовно - 27,93/30
Културология - редовно - 25,60/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 20,39/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 21,55/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,13/36
Европеистика с немски език - редовно - 31,63/36
Европеистика с френски език - редовно - 31,17/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,36/36

Исторически факултет
Етнология - редовно - 15,00/30

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,47/24
Педагогика- задочно - 18,83/24

Факултет по славянски филологии
няма информация

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 17,48/24
Унгарска - редовно - 9,60/24
Новогръцка - редовно - 10,08/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,83/24

Факултет по математика и информатика
няма информация

Физически факултет
няма информация

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 15,75/24
Химия- задочно - 19,60/24
Химия и информатика - редовно - 16,45/24
Екохимия - редовно - 13,35/24
Компютърна химия - редовно - 16,16/24
Ядрена химия - редовно - 15,75/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 14,33/24
Фармация - редовно - 32,26/36
Химия и английски език - редовно - 20,61/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 20,48/24
Биология- задочно - 19,89/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 21,16/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 20,28/24
Биотехнологии - редовно - 23,24/24
Биотехнологии- задочно - 20,25/24
Биология и химия - редовно - 16,50/24
География и биология - редовно - 16,36/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 15,51/24
География- задочно - 17,76/24
Геология - редовно - 13,72/24
Туризъм - редовно - 24,82/30
Регионално развитие и политика - редовно - 22,00/30

Юридически факултет
Право - редовно - 24,67/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,44/30
Журналистика- задочно - 19,96/30
Връзки с обществеността- задочно - 19,33/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 23,18/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 10,75/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,18/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 11,75/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,42/30

Богословски факултет
няма информация

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 20,60/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,62/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,64/24
Социална педагогика - редовно - 19,36/24
Специална педагогика - редовно - 19,00/24
Специална педагогика- задочно - 20,30/24
Логопедия - редовно - 20,28/24
Изобразително изкуство - редовно - 10,00/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 12,25/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 18,56/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,00/36
Медицинска сестра - редовно - 26,23/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,39/24
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 27 Юли 2015, 07:28

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ПЪРВО класиране от КСК 2015. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 21,84/30
Философия - задочно - 21,20/30
Психология - редовно - 26,03/30
Социология - редовно - 20,20/30
Политология - редовно - 23,32/30
Публична администрация - редовно - 27,49/30
Културология - редовно - 23,66/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 21,07/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 21,47/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,23/36
Европеистика с френски език - редовно - 24,73/36
Европеистика с немски език - редовно - 26,41/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,74/36

Исторически факултет
История - редовно - 18,56/24
История- задочно - 19,07/24
Археология - редовно - 21,89/24
Етнология - редовно - 17,71/24
История и география - редовно - 19,59/24
Архивистика и документалистика - редовно - 19,05/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 16,57/24
История и философия - редовно - 20,34/24
Хебраистика - редовно - 19,47/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 16,24/24
Педагогика- задочно - 16,27/24
Социални дейности - редовно - 16,09/24
Социални дейности- задочно - 17,84/24
Неформално образование - редовно - 15,23/24
Неформално образование- задочно - 14,75/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 18,27/30
Българска- задочно - 19,03/30
Славянска - редовно - 19,87/30
Руска - редовно - 22,79/30
Балканистика - редовно - 23,03/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 20,11/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 14,43/24
Френска - редовно - 12,45/24
Италианска - редовно - 15,26/24
Испанска - редовно - 13,14/24
Португалска - редовно - 16,29/24
Скандинавистика - редовно - 21,29/24
Класическа - редовно - 14,25/24
Унгарска - редовно - 12,98/24
Новогръцка - редовно - 13,05/24
Румънска - редовно - 12,42/24
Тюркология - редовно - 13,32/24
Арабистика - редовно - 17,34/24
Иранистика - редовно - 14,50/24
Китаистика - редовно - 20,05/24
Индология - редовно - 14,48/24
Японистика - редовно - 22,78/24
Кореистика - редовно - 19,33/24
Арменистика и кавказология - редовно - 11,72/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 17,70/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 18,36/24
Информатика - редовно - 18,75/24
Приложна математика - редовно - 19,25/24
Математика и информатика - редовно - 22,28/24
Математика и информатика- задочно - 18,10/24
Компютърни науки - редовно - 20,40/24
Софтуерно инженерство - редовно - 20,98/24
Информационни системи - редовно - 19,50/24
Статистика - редовно - 19,92/24

Физически факултет
Физика - редовно - 16,11/30
Физика- задочно - 24,50/30
Инженерна физика - редовно - 15,71/30
Инженерна физика- задочно - 20,00/30
Физика и математика - редовно - 15,91/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 14,70/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 19,25/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - 21,25/30
Физика и информатика - редовно - 15,17/30
Медицинска физика - редовно - 15,78/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 16,03/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,21/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 23,59/30
Оптометрия - редовно - 17,01/30
Оптометрия - задочно - 15,04/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 15,75/24
Химия- задочно - 15,25/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Химия и физика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Екохимия - редовно - 17,23/24
Компютърна химия - редовно - 14,00/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на първо класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 16,25/24
Фармация - редовно - 27,76/36
Химия и английски език - редовно - 22,95/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 17,84/24
Биология- задочно - 14,00/24
Молекулярна биология - редовно - 22,00/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 20,04/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 16,72/24
Биотехнологии - редовно - 23,36/24
Биотехнологии- задочно - 17,72/24
Биология и химия - редовно - 14,39/24
География и биология - редовно - 17,48/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 20,28/24
Биология и английски език - редовно - 21,46/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 18,74/24
География- задочно - 19,09/24
Геология - редовно - 18,21/24
Туризъм - редовно - 25,10/30
Регионално развитие и политика - редовно - 23,53/30

Юридически факултет
Право - редовно - 17,95/30
Право- задочно - 20,89/30
Международни отношения - редовно - 20,79/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 23,79/30
Журналистика- задочно - 20,13/30
Връзки с обществеността - редовно - 21,63/30
Връзки с обществеността- задочно - 19,60/30
Книгоиздаване - редовно - 19,04/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,57/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 20,36/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,46/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 21,91/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 24,55/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 11,73/24
Теология- задочно - 11,27/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 16,28/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 16,84/24
Социална педагогика - редовно - 18,12/24
Социална педагогика- задочно - 17,28/24
Специална педагогика - редовно - 16,04/24
Специална педагогика- задочно - 16,15/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 14,27/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 16,74/24
Логопедия - редовно - 17,64/24
Музика - редовно - 7/12
Изобразително изкуство - редовно - 9,24/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 16,34/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 19,50/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,52/36
Медицинска сестра - редовно - 16,06/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,51/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 24,94/30
Философия - задочно - 23,49/30
Психология - редовно - 27,00/30
Социология - редовно - 25,39/30
Политология - редовно - 23,96/30
Публична администрация - редовно - 28,64/30
Културология - редовно - 25,87/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 22,15/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 21,61/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,56/36
Европеистика с френски език - редовно - 31,46/36
Европеистика с немски език - редовно - 31,29/36
Европеистика с испански език - редовно - 30,92/36

Исторически факултет
История - редовно - 16,76/24
История- задочно - 17,81/24
Археология - редовно - 22,29/24
Етнология - редовно - 18,05/24
История и география - редовно - 18,38/24
Архивистика и документалистика - редовно - 18,67/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 14,58/24
История и философия - редовно - 19,92/24
Хебраистика - редовно - 16,77/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 18,73/24
Педагогика- задочно - 19,08/24
Социални дейности - редовно - 18,83/24
Социални дейности- задочно - 19,07/24
Неформално образование - редовно - 17,48/24
Неформално образование- задочно - 17,82/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 21,78/30
Българска- задочно - 20,96/30
Славянска - редовно - 19,50/30
Руска - редовно - 15,93/30
Балканистика - редовно - 25,53/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 18,92/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 16,62/24
Френска - редовно - 13,68/24
Италианска - редовно - 13,29/24
Испанска - редовно - 12,27/24
Португалска - редовно - 16,59/24
Скандинавистика - редовно - 21,68/24
Класическа - редовно - 16,66/24
Унгарска - редовно - 12,36/24
Новогръцка - редовно - 11,70/24
Румънска - редовно - 12,66/24
Тюркология - редовно - 10,17/24
Арабистика - редовно - 17,46/24
Иранистика - редовно - 9,33/24
Китаистика - редовно - 20,22/24
Индология - редовно - 16,71/24
Японистика - редовно - 21,55/24
Кореистика - редовно - 20,31/24
Арменистика и кавказология - редовно - 9,82/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,92/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 16,36/24
Информатика - редовно - 17,33/24
Приложна математика - редовно - 17,52/24
Математика и информатика - редовно - 18,44/24
Математика и информатика- задочно - 13,92/24
Компютърни науки - редовно - 19,39/24
Софтуерно инженерство - редовно - 20,40/24
Информационни системи - редовно - 18,75/24
Статистика - редовно - 15,75/24

Физически факултет
Физика - редовно - 22,50/30
Физика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Инженерна физика - редовно - 29,00/30
Инженерна физика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 21,39/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 21,72/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - 16,83/30
Медицинска физика - редовно - 20,57/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 19,42/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 22,25/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 16,78/30
Оптометрия - редовно - 28,13/30
Оптометрия - задочно - 15,00/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 14,50/24
Химия- задочно - 14,00/24
Химия и информатика - редовно - 14,89/24
Химия и физика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Екохимия - редовно - 15,00/24
Компютърна химия - редовно - 15,75/24
Ядрена химия - редовно - 19,89/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 17,25/24
Фармация - редовно - 30,76/36
Химия и английски език - редовно - 22,74/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 22,00/24
Биология- задочно - 20,04/24
Молекулярна биология - редовно - 23,36/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 21,84/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 21,16/24
Биотехнологии - редовно - 23,12/24
Биотехнологии- задочно - 21,39/24
Биология и химия - редовно - 20,25/24
География и биология - редовно - 18,35/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 22,24/24
Биология и английски език - редовно - 23,13/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 17,09/24
География- задочно - 17,98/24
Геология - редовно - 15,84/24
Туризъм - редовно - 25,49/30
Регионално развитие и политика - редовно - 24,09/30

Юридически факултет
Право - редовно - 23,28/30
Право- задочно - 21,21/30
Международни отношения - редовно - 22,94/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,86/30
Журналистика- задочно - 21,41/30
Връзки с обществеността - редовно - 25,24/30
Връзки с обществеността- задочно - 19,46/30
Книгоиздаване - редовно - 22,86/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 23,45/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 21,05/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 18,20/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 18,88/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,29/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 12,01/24
Теология- задочно - 13,13/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 21,62/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 21,65/24
Социална педагогика - редовно - 20,29/24
Социална педагогика- задочно - 21,04/24
Специална педагогика - редовно - 20,28/24
Специална педагогика- задочно - 20,16/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 16,33/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 16,32/24
Логопедия - редовно - 21,88/24
Музика - редовно - 6,50/12
Изобразително изкуство - редовно - 10,50/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 15,53/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 19,60/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,52/36
Медицинска сестра - редовно - 26,13/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,39/24
Последна промяна Хаос на 26 Сеп 2016, 08:33, променена общо 2 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 27 Юли 2015, 07:30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ВТОРО класиране от КСК 2015. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 20,26/30
Философия - задочно - 19,39/30
Психология - редовно - 25,98/30
Социология - редовно - 17,67/30
Политология - редовно - 21,67/30
Публична администрация - редовно - 26,54/30
Културология - редовно - 22,26/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 18,66/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 19,98/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,37/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на второ класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - 12,70/24
История- задочно - 18,52/24
Археология - редовно - 20,10/24
Етнология - редовно - 13,50/24
История и география - редовно - 18,14/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,48/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 14,16/24
История и философия - редовно - 17,29/24
Хебраистика - редовно - 19,47/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 13,83/24
Педагогика- задочно - 15,36/24
Социални дейности - редовно - 14,05/24
Социални дейности- задочно - 16,34/24
Неформално образование - редовно - 12,35/24
Неформално образование- задочно - 13,93/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 13,44/30
Българска- задочно - 18,44/30
Славянска - редовно - 14,18/30
Руска - редовно - няма приети на второ класиране/30
Балканистика - редовно - 21,40/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 20,05/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на второ класиране/24
Френска - редовно - 13,74/24
Италианска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска - редовно - 13,14/24
Португалска - редовно - 16,23/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Класическа - редовно - 13,25/24
Унгарска - редовно - 12,98/24
Новогръцка - редовно - 13,92/24
Румънска - редовно - 19,84/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,25/24
Иранистика - редовно - 15,45/24
Китаистика - редовно - 20,65/24
Индология - редовно - 14,10/24
Японистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - 13,45/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16,92/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 16,46/24
Информатика - редовно - 18,35/24
Приложна математика - редовно - 17,40/24
Математика и информатика - редовно - 20,04/24
Математика и информатика- задочно - 15,35/24
Компютърни науки - редовно - 20,25/24
Софтуерно инженерство - редовно - 20,80/24
Информационни системи - редовно - 19,05/24
Статистика - редовно - 16,26/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - 17,58/30
Инженерна физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 17,16/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 16,53/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - 17,59/30
Медицинска физика - редовно - 15,78/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 22,97/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 15,85/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - 23,77/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия- задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - 14,00/24
Химия и физика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Екохимия - редовно - 17,23/24
Компютърна химия - редовно - 17,14/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 16,25/24
Фармация - редовно - 27,76/36
Химия и английски език - редовно - 16,73/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 13,80/24
Биология- задочно - 13,80/24
Молекулярна биология - редовно - 18,00/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 14,92/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 16,00/24
Биотехнологии - редовно - 21,64/24
Биотехнологии- задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - 15,64/24
География и биология - редовно - 12,21/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 14,00/24
Биология и английски език - редовно - 20,25/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 16,50/24
География- задочно - 17,41/24
Геология - редовно - 15,27/24
Туризъм - редовно - няма приети на второ класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - 23,00/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на второ класиране/30
Право- задочно - 25,95/30
Международни отношения - редовно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 20,74/30
Журналистика- задочно - 27,25/30
Връзки с обществеността - редовно - 19,48/30
Връзки с обществеността- задочно - 20,92/30
Книгоиздаване - редовно - 19,04/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,35/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 18,40/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 11,73/24
Теология- задочно - 11,13/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 13,08/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 16,60/24
Социална педагогика - редовно - 16,77/24
Социална педагогика- задочно - 16,16/24
Специална педагогика - редовно - 13,00/24
Специална педагогика- задочно - 16,07/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 12,78/24
Логопедия - редовно - 16,65/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - 7,38/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 16,64/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 18,56/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,02/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,93/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 22,87/30
Философия - задочно - 22,60/30
Психология - редовно - 26,82/30
Социология - редовно - 22,23/30
Политология - редовно - 22,47/30
Публична администрация - редовно - 27,95/30
Културология - редовно - 25,11/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 18,81/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 20,84/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,36/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - 31,23/36
Европеистика с испански език - редовно - 31,02/36

Исторически факултет
История - редовно - 14,19/24
История- задочно - 15,96/24
Археология - редовно - 20,01/24
Етнология - редовно - 15,18/24
История и география - редовно - 14,71/24
Архивистика и документалистика - редовно - 16,79/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 17,20/24
История и философия - редовно - 17,40/24
Хебраистика - редовно - 18,00/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,82/24
Педагогика- задочно - 18,44/24
Социални дейности - редовно - 17,15/24
Социални дейности- задочно - 18,08/24
Неформално образование - редовно - 16,74/24
Неформално образование- задочно - 17,76/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 20,61/30
Българска- задочно - 20,13/30
Славянска - редовно - 13,08/30
Руска - редовно - 16,36/30
Балканистика - редовно - 24,83/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 18,35/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 14,10/24
Френска - редовно - 10,14/24
Италианска - редовно - 13,29/24
Испанска - редовно - 14,19/24
Португалска - редовно - 16,32/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Класическа - редовно - 16,14/24
Унгарска - редовно - 12,36/24
Новогръцка - редовно - 14,10/24
Румънска - редовно - 10,82/24
Тюркология - редовно - 12,45/24
Арабистика - редовно - 17,04/24
Иранистика - редовно - 16,22/24
Китаистика - редовно - 20,00/24
Индология - редовно - 14,94/24
Японистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - 14,14/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,61/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 15,28/24
Информатика - редовно - 16,07/24
Приложна математика - редовно - 13,36/24
Математика и информатика - редовно - 13,92/24
Математика и информатика- задочно - няма приети на второ класиране/24
Компютърни науки - редовно - 18,90/24
Софтуерно инженерство - редовно - 19,50/24
Информационни системи - редовно - 18,00/24
Статистика - редовно - 13,05/24

Физически факултет
Физика - редовно - 29,84/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - 16,83/30
Медицинска физика - редовно - 20,57/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - 24,36/30
Оптометрия - задочно - 19,50/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 13,12/24
Химия- задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - 20,25/24
Химия и физика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Екохимия - редовно - 17,64/24
Компютърна химия - редовно - 14,89/24
Ядрена химия - редовно - 19,89/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 14,50/24
Фармация - редовно - 30,76/36
Химия и английски език - редовно - 22,47/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 20,48/24
Биология- задочно - 19,00/24
Молекулярна биология - редовно - 23,00/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 19,60/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 20,16/24
Биотехнологии - редовно - 22,68/24
Биотехнологии- задочно - 20,72/24
Биология и химия - редовно - 18,00/24
География и биология - редовно - 14,76/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 21,40/24
Биология и английски език - редовно - 22,53/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 13,93/24
География- задочно - 17,84/24
Геология - редовно - 10,61/24
Туризъм - редовно - 25,37/30
Регионално развитие и политика - редовно - 22,94/30

Юридически факултет
Право - редовно - 22,41/30
Право- задочно - 18,53/30
Международни отношения - редовно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,13/30
Журналистика- задочно - 20,99/30
Връзки с обществеността - редовно - 24,63/30
Връзки с обществеността- задочно - 18,07/30
Книгоиздаване - редовно - 21,51/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 21,72/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 22,21/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 12,01/24
Теология- задочно - 13,44/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 20,96/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 21,16/24
Социална педагогика - редовно - 19,12/24
Социална педагогика- задочно - 20,28/24
Специална педагогика - редовно - 18,95/24
Специална педагогика- задочно - 19,92/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,21/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,21/24
Логопедия - редовно - 20,96/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - 8,50/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 13,65/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 18,44/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,50/36
Медицинска сестра - редовно - 25,63/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,00/24
Последна промяна Хаос на 26 Сеп 2016, 08:33, променена общо 1 път
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 27 Авг 2015, 10:22

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ТРЕТО класиране от КСК 2015. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 18,65/30
Философия - задочно - 17,85/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Политология - редовно - 20,25/30
Публична администрация - редовно - 25,84/30
Културология - редовно - 21,40/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 15,56/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 18,77/30
Европеистика с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История- задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 17,34/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - 15,37/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - 15,60/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 11,94/24
Педагогика- задочно - 15,33/24
Социални дейности - редовно - 11,97/24
Социални дейности- задочно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование- задочно - 13,44/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 18,23/30
Българска- задочно - 17,35/30
Славянска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Руска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Балканистика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на трето класиране/24
Френска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 16,82/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16,89/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 15,27/24
Информатика - редовно - 18,30/24
Приложна математика - редовно - 15,87/24
Математика и информатика - редовно - 18,70/24
Математика и информатика- задочно - 13,24/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - няма приети на трето класиране/24
Статистика - редовно - 15,60/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия- задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 24,00/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на трето класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология- задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 13,24/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - 18,44/24
Биотехнологии- задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология и английски език - редовно - 19,54/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 15,09/24
География- задочно - няма приети на трето класиране/24
Геология - редовно - 13,06/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - 22,93/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право- задочно - няма приети на трето класиране/30
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Журналистика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността- задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Теология- задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - 15,92/24
Социална педагогика - редовно - 14,80/24
Социална педагогика- задочно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика- задочно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - 16,48/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,64/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 28,50/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,02/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 22,38/30
Философия - задочно - 21,67/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 20,94/30
Политология - редовно - 21,29/30
Публична администрация - редовно - 27,56/30
Културология - редовно - 24,92/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 17,05/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 20,66/30
Европеистика с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История- задочно - 15,76/24
Археология - редовно - 16,94/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - 14,66/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - 15,61/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,44/24
Педагогика- задочно - 18,41/24
Социални дейности - редовно - 16,56/24
Социални дейности- задочно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - редовно - 16,35/24
Неформално образование- задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 19,19/30
Българска- задочно - 19,70/30
Славянска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Руска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Балканистика - редовно - 22,36/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 18,00/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,96/24
Френска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска - редовно - 14,43/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа - редовно - 14,25/24
Унгарска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 15,00/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - 12,78/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,00/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - 15,78/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика- задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - 17,79/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - 21,81/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия- задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 30,50/36
Химия и английски език - редовно - 21,21/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 18,24/24
Биология- задочно - 18,80/24
Молекулярна биология - редовно - 22,56/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,00/24
Екология и опазване на околната среда- задочно - 20,04/24
Биотехнологии - редовно - 22,04/24
Биотехнологии- задочно - 18,24/24
Биология и химия - редовно - 17,40/24
География и биология - редовно - 13,16/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 18,00/24
Биология и английски език - редовно - 19,33/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 11,69/24
География- задочно - 17,40/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - 19,52/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право- задочно - няма приети на трето класиране/30
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Журналистика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността- задочно - 22,17/30
Книгоиздаване - редовно - 20,79/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Теология- задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 20,24/24
Предучилищна и начална училищна педагогика- задочно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - редовно - 18,68/24
Социална педагогика- задочно - 20,16/24
Специална педагогика - редовно - 18,24/24
Специална педагогика- задочно - 19,68/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - 20,84/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - 6,95/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,72/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 32,76/36
Медицинска сестра - редовно - 25,34/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,72/24
Последна промяна Хаос на 26 Сеп 2016, 08:34, променена общо 1 път
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Kamenpg » 15 Дек 2015, 18:14

Как е възможно минималния бал на второ класиране за мъже - Икономика и финанси - да е по-висок от този от 1во класиране ?
Kamenpg
В началото бе словото
 
Мнения: 3
Регистриран на: 13 Юли 2015, 16:53
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 15 Дек 2015, 20:40

Kamenpg написа:Как е възможно минималния бал на второ класиране за мъже - Икономика и финанси - да е по-висок от този от 1во класиране ?


Подобно нещо вече е обсъждано в "Минимални балове - второ класиране". Нека прехвърлим дискусията там, за да запазим тази тема по-прегледна. :)
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 26 Сеп 2016, 08:44

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ПЪРВО класиране от КСК 2016. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 21,55/30
Философия - задочно - 18,90/30
Психология - редовно - 25,88/30
Социология - редовно - 27,52/30
Политология - редовно - 22,96/30
Публична администрация - редовно - 27,02/30
Културология - редовно - 23,34/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 19,19/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 17,34/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,02/36
Европеистика с френски език - редовно - 23,17/36
Европеистика с немски език - редовно - 25,67/36
Европеистика с испански език - редовно - 29,73/36

Исторически факултет
История - редовно - 18,93/24
История - задочно - 17,74/24
Археология - редовно - 20,63/24
Етнология - редовно - 14,20/24
История и география - редовно - 18,12/24
Архивистика и документалистика - редовно - 13,29/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 12,21/24
История и философия - редовно - 19,68/24
Хебраистика - редовно - 16,38/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,60/24
Педагогика - задочно - 12,64/24
Социални дейности - редовно - 14,84/24
Социални дейности - задочно - 15,00/24
Неформално образование - редовно - 11,03/24
Неформално образование - задочно - 11,55/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 12,54/30
Българска - задочно - 13,48/30
Славянска - редовно - 18,15/30
Руска - редовно - 23,04/30
Балканистика - редовно - 23,36/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 20,17/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 14,80/24
Френска - редовно - 13,50/24
Италианска - редовно - 14,99/24
Испанска - редовно - 16,05/24
Португалска - редовно - 16,05/24
Скандинавистика - редовно - 20,48/24
Класическа - редовно - 16,53/24
Унгарска - редовно - 12,84/24
Новогръцка - редовно - 10,74/24
Румънска - редовно - 9,96/24
Тюркология - редовно - 14,22/24
Арабистика - редовно - 17,90/24
Иранистика - редовно - 11,34/24
Китаистика - редовно - 20,40/24
Индология - редовно - 14,70/24
Японистика - редовно - 23,39/24
Кореистика - редовно - 20,28/24
Арменистика и кавказология - редовно - 11,53/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 15,52/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 17,03/24
Информатика - редовно - 17,12/24
Приложна математика - редовно - 17,04/24
Математика и информатика - редовно - 20,28/24
Математика и информатика - задочно - 13,52/24
Компютърни науки - редовно - 19,05/24
Софтуерно инженерство - редовно - 19,83/24
Информационни системи - редовно - 18,00/24
Статистика - редовно - 19,24/24

Физически факултет
Физика - редовно - 26,92/30
Физика- задочно - 29,20/30
Инженерна физика - редовно - 25,73/30
Инженерна физика - задочно - 27,41/30
Физика и математика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 18,50/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 21,33/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - 20,67/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Медицинска физика - редовно - 23,25/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 25,34/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,06/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 27,16/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - задочно - 17,50/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 14,50/24
Химия - задочно - 17,50/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,00/24
Компютърна химия - редовно - 16,34/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на първо класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 17,25/24
Фармация - редовно - 26,76/36
Химия и английски език - редовно - 16,86/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,12/24
Биология - задочно - 14,24/24
Молекулярна биология - редовно - 21,64/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,44/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 13,56/24
Биотехнологии - редовно - 22,44/24
Биотехнологии - задочно - 17,72/24
Биология и химия - редовно - 18,44/24
География и биология - редовно - 15,96/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 18,68/24
Биология и английски език - редовно - 21,54/24
Агробиотехнологии - редовно - 15,36/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 14,95/24
География - задочно - 16,24/24
Геология - редовно - 11,87/24
Туризъм - редовно - 22,41/30
Регионално развитие и политика - редовно - 21,12/30

Юридически факултет
Право - редовно - 15,76/24
Право - задочно - 15,63/24
Международни отношения - редовно - 13,84/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 26,30/30
Журналистика - задочно - 19,94/30
Връзки с обществеността - редовно - 22,01/30
Връзки с обществеността - задочно - 18,78/30
Книгоиздаване - редовно - 19,87/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,86/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 22,23/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 22,46/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,89/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,00/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 11,20/24
Теология - задочно - 16,03/24
Религията в Европа - задочно - няма приети на първо класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 13,40/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 14,24/24
Социална педагогика - редовно - 15,54/24
Социална педагогика - задочно - 15,12/24
Специална педагогика - редовно - 14,00/24
Специална педагогика - задочно - 14,09/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 14,27/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,35/24
Логопедия - редовно - 13,68/24
Музика - редовно - 7,50/12
Изобразително изкуство - редовно - 7,62/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 13,97/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,72/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,21/36
Медицинска сестра - редовно - 18,13/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,02/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 23,00/30
Философия - задочно - 22,05/30
Психология - редовно - 26,91/30
Социология - редовно - 28,84/30
Политология - редовно - 22,60/30
Публична администрация - редовно - 28,05/30
Културология - редовно - 24,86/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 20,05/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 21,80/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,99/36
Европеистика с френски език - редовно - 29,32/36
Европеистика с немски език - редовно - 31,66/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,44/36

Исторически факултет
История - редовно - 14,43/24
История - задочно - 15,12/24
Археология - редовно - 20,61/24
Етнология - редовно - 15,34/24
История и география - редовно - 15,01/24
Архивистика и документалистика - редовно - 16,67/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 15,37/24
История и философия - редовно - 17,94/24
Хебраистика - редовно - 15,38/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 18,63/24
Педагогика - задочно - 20,14/24
Социални дейности - редовно - 18,03/24
Социални дейности - задочно - 18,44/24
Неформално образование - редовно - 16,77/24
Неформално образование - задочно - 17,94/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 21,21/30
Българска - задочно - 19,60/30
Славянска - редовно - 17,19/30
Руска - редовно - 21,09/30
Балканистика - редовно - 25,25/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 19,44/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 15,27/24
Френска - редовно - 11,19/24
Италианска - редовно - 15,60/24
Испанска - редовно - 11,70/24
Португалска - редовно - 15,45/24
Скандинавистика - редовно - 23,64/24
Класическа - редовно - 15,21/24
Унгарска - редовно - 12,27/24
Новогръцка - редовно - 11,34/24
Румънска - редовно - 10,55/24
Тюркология - редовно - 10,05/24
Арабистика - редовно - 17,16/24
Иранистика - редовно - 13,38/24
Китаистика - редовно - 20,76/24
Индология - редовно - 15,03/24
Японистика - редовно - 22,40/24
Кореистика - редовно - 21,83/24
Арменистика и кавказология - редовно - 10,12/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 19,28/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 17,25/24
Информатика - редовно - 14,85/24
Приложна математика - редовно - 16,16/24
Математика и информатика - редовно - 17,70/24
Математика и информатика - задочно - 15,35/24
Компютърни науки - редовно - 17,77/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,75/24
Информационни системи - редовно - 17,05/24
Статистика - редовно - 14,65/24

Физически факултет
Физика - редовно - 28,40/30
Физика- задочно - 18,31/30
Инженерна физика - редовно - 25,89/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 24,39/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Медицинска физика - редовно - 24,00/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на първо класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,75/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 30,00/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - редовно - 25,41/30
Оптометрия - задочно - 18,42/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 17,64/24
Химия - задочно - няма приети на първо класиране/24
Химия и информатика - редовно - 15,00/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 17,02/24
Компютърна химия - редовно - 15,39/24
Ядрена химия - редовно - 15,75/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 16,39/24
Фармация - редовно - 31,50/36
Химия и английски език - редовно - 23,25/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 20,96/24
Биология - задочно - 19,80/24
Молекулярна биология - редовно - 23,12/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 20,96/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 18,44/24
Биотехнологии - редовно - 23,00/24
Биотехнологии - задочно - 19,12/24
Биология и химия - редовно - 19,12/24
География и биология - редовно - 13,42/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 21,40/24
Биология и английски език - редовно - 21,54/24
Агробиотехнологии - редовно - 17,50/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 10,75/24
География - задочно - 15,96/24
Геология - редовно - 13,45/24
Туризъм - редовно - 23,56/30
Регионално развитие и политика - редовно - 18,41/30

Юридически факултет
Право - редовно - 15,25/24
Право - задочно - 17,25/24
Международни отношения - редовно - 17,25/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 26,00/30
Журналистика - задочно - 20,91/30
Връзки с обществеността - редовно - 25,26/30
Връзки с обществеността - задочно - 18,32/30
Книгоиздаване - редовно - 21,78/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 27,93/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на първо класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 22,87/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 21,54/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,19/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 11,87/24
Теология - задочно - 11,83/24
Религията в Европа - задочно - 12,85/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 21,52/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 21,96/24
Социална педагогика - редовно - 19,12/24
Социална педагогика - задочно - 20,95/24
Специална педагогика - редовно - 18,44/24
Специална педагогика - задочно - 19,60/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 14,76/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 16,83/24
Логопедия - редовно - 21,52/24
Музика - редовно - 6/12
Изобразително изкуство - редовно - 8,98/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - 13,81/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,02/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 32,52/36
Медицинска сестра - редовно - 25,89/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,75/24
Последна промяна Хаос на 18 Юли 2017, 09:19, променена общо 1 път
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 26 Сеп 2016, 08:51

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ВТОРО класиране от КСК 2016. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 17,89/30
Философия - задочно - 16,25/30
Психология - редовно - 25,76/30
Социология - редовно - 27,09/30
Политология - редовно - 21,51/30
Публична администрация - редовно - 26,78/30
Културология - редовно - 19,93/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 16,07/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на второ класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,12/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на второ класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - 15,09/24
История - задочно - 14,86/24
Археология - редовно - 18,27/24
Етнология - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и география - редовно - 13,81/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 13,65/24
Педагогика - задочно - 12,18/24
Социални дейности - редовно - 11,69/24
Социални дейности - задочно - 13,59/24
Неформално образование - редовно - няма приети на второ класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - няма приети на второ класиране/30
Българска - задочно - няма приети на второ класиране/30
Славянска - редовно - 17,10/30
Руска - редовно - няма приети на второ класиране/30
Балканистика - редовно - 14,20/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 19,86/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на второ класиране/24
Френска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Португалска - редовно - 11,34/24
Скандинавистика - редовно - 19,43/24
Класическа - редовно - 12,63/24
Унгарска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,79/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - 19,28/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - 22,75/24
Кореистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 13,50/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 14,00/24
Информатика - редовно - 16,60/24
Приложна математика - редовно - 13,15/24
Математика и информатика - редовно - 16,65/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Компютърни науки - редовно - 18,45/24
Софтуерно инженерство - редовно - 19,50/24
Информационни системи - редовно - 17,10/24
Статистика - редовно - 12,65/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на второ класиране/24
Фармация - редовно - 23,50/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на второ класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Молекулярна биология - редовно - 14,50/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 13,56/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биотехнологии - редовно - 13,64/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 14,92/24
Биология и английски език - редовно - 20,74/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на второ класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 11,87/24
География - задочно - 13,48/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на второ класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - 17,04/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на второ класиране/24
Право - задочно - няма приети на второ класиране/24
Международни отношения - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,62/30
Журналистика - задочно - 19,81/30
Връзки с обществеността - редовно - 20,49/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на второ класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,24/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,60/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Теология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 13,40/24
Социална педагогика - редовно - 14,60/24
Социална педагогика - задочно - 14,09/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на второ класиране/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на второ класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 14,68/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 29,50/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 19,95/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 20,25/30
Философия - задочно - 20,68/30
Психология - редовно - няма приети на второ класиране/30
Социология - редовно - 28,40/30
Политология - редовно - 19,51/30
Публична администрация - редовно - 27,29/30
Културология - редовно - 23,54/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 14,66/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 20,83/30
Европеистика с английски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с френски език - редовно - 27,46/36
Европеистика с немски език - редовно - 28,53/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на второ класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на второ класиране/24
История - задочно - 14,50/24
Археология - редовно - 12,46/24
Етнология - редовно - 14,10/24
История и география - редовно - няма приети на второ класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,37/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - 14,33/24
Хебраистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,08/24
Педагогика - задочно - 20,00/24
Социални дейности - редовно - 15,86/24
Социални дейности - задочно - 18,28/24
Неформално образование - редовно - 12,01/24
Неформално образование - задочно - 17,30/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 18,83/30
Българска - задочно - 17,71/30
Славянска - редовно - 13,88/30
Руска - редовно - няма приети на второ класиране/30
Балканистика - редовно - 22,23/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 19,28/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,12/24
Френска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Португалска - редовно - 13,29/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Класическа - редовно - 12,36/24
Унгарска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 16,16/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Кореистика - редовно - 21,80/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,77/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Информатика - редовно - 11,01/24
Приложна математика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Математика и информатика - редовно - 12,12/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Компютърни науки - редовно - 17,40/24
Софтуерно инженерство - редовно - 17,88/24
Информационни системи - редовно - 16,53/24
Статистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - 21,13/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - 21,51/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 15,00/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,75/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 15,00/24
Фармация - редовно - 31,00/36
Химия и английски език - редовно - 17,75/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 19,50/24
Биология - задочно - 16,96/24
Молекулярна биология - редовно - 22,56/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,92/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 17,40/24
Биотехнологии - редовно - 22,50/24
Биотехнологии - задочно - 17,40/24
Биология и химия - редовно - 13,75/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 18,44/24
Биология и английски език - редовно - 20,61/24
Агробиотехнологии - редовно - 13,68/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на второ класиране/24
География - задочно - няма приети на второ класиране/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - 23,36/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на второ класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на второ класиране/24
Право - задочно - няма приети на второ класиране/24
Международни отношения - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,58/30
Журналистика - задочно - 20,32/30
Връзки с обществеността - редовно - 25,06/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - 18,38/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 27,71/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 19,67/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Теология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 20,48/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 22,76/24
Социална педагогика - редовно - 17,41/24
Социална педагогика - задочно - 20,48/24
Специална педагогика - редовно - 16,85/24
Специална педагогика - задочно - 19,18/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,12/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,92/24
Логопедия - редовно - 20,28/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - 6,58/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на второ класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 13,84/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 32,02/36
Медицинска сестра - редовно - 25,00/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,95/24
Последна промяна Хаос на 18 Юли 2017, 09:20, променена общо 1 път
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 26 Сеп 2016, 08:54

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ТРЕТО класиране от КСК 2016. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Философия - задочно - няма приети на трето класиране/30
Психология - редовно - 25,73/30
Социология - редовно - 26,60/30
Политология - редовно - 19,18/30
Публична администрация - редовно - 26,59/30
Културология - редовно - 18,92/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на трето класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 28,93/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 16,19/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - задочно - 13,09/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Българска - задочно - няма приети на трето класиране/30
Славянска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Руска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Балканистика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 19,65/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на трето класиране/24
Френска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Скандинавистика - редовно - 19,30/24
Класическа - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 17,16/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - 16,00/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - 13,45/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - 17,03/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - няма приети на трето класиране/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на трето класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология и английски език - редовно - 20,38/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - 10,61/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/24
Право - задочно - няма приети на трето класиране/24
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24,94/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 20,34/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,96/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 19,88/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 12,72/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 25,26/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 19,25/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 16,82/30
Философия - задочно - 20,01/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 28,28/30
Политология - редовно - 16,78/30
Публична администрация - редовно - 26,21/30
Културология - редовно - 22,43/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 20,08/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,52/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - 26,82/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,96/24
Педагогика - задочно - 19,85/24
Социални дейности - редовно - 14,42/24
Социални дейности - задочно - 18,25/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - 16,21/24

Факултет по славянски филологии
Българска - редовно - 16,47/30
Българска - задочно - 17,21/30
Славянска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Руска - редовно - няма приети на трето класиране/30
Балканистика - редовно - 15,85/30

Факултет по класически и нови филологии
Английска - редовно - 19,08/24
Немска (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на трето класиране/24
Френска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска - редовно - 10,05/24
Скандинавистика - редовно - 22,57/24
Класическа - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 15,12/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - 21,38/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,73/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - 15,45/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 30,00/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на трето класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,75/24
Биология - задочно - 15,36/24
Молекулярна биология - редовно - 22,00/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 14,44/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 15,12/24
Биотехнологии - редовно - 21,40/24
Биотехнологии - задочно - 15,75/24
Биология и химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 15,25/24
Биология и английски език - редовно - 18,83/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - 15,14/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - 22,57/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/24
Право - задочно - няма приети на трето класиране/24
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,38/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 25,01/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,52/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 19,60/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - редовно - 15,24/24
Социална педагогика - задочно - 20,28/24
Специална педагогика - редовно - 15,24/24
Специална педагогика - задочно - 18,08/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,92/24
Логопедия - редовно - 18,56/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Педагогика на масовата и художествената комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - няма приети на трето класиране/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,50/36
Медицинска сестра - редовно - 24,00/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,25/24
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 25 Юли 2017, 14:41

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ПЪРВО класиране от КСК 2017. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 21,40/30
Философия - задочно - 18,74/30
Психология - редовно - 26,05/30
Социология - редовно - 27,59/30
Политология - редовно - 22,17/30
Публична администрация - редовно - 27,66/30
Културология - редовно - 21,42/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 19,96/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 14,10/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,87/36
Европеистика с френски език - редовно - 27,16/36
Европеистика с немски език - редовно - 29,62/36
Европеистика с испански език - редовно - 24,49/36

Исторически факултет
История - редовно - 20,45/24
История - задочно - 16,34/24
Археология - редовно - 20,88/24
Етнология - редовно - 14,01/24
История и география - редовно - 20,01/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,78/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 17,64/24
История и философия - редовно - 19,50/24
Хебраистика - редовно - 14,92/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,93/24
Педагогика - задочно - 11,27/24
Социални дейности - редовно - 14,74/24
Социални дейности - задочно - 16,86/24
Неформално образование - редовно - 11,52/24
Неформално образование - задочно - 18,89/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - 11,52/24
Българска филология - задочно - 11,69/24
Славянска филология - редовно - 17,51/24
Руска филология - редовно - 13,50/24
Балканистика - редовно - 16,76/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,60/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,76/24
Френска филология - редовно - 14,76/24
Италианска филология - редовно - 14,25/24
Испанска филология - редовно - 14,04/24
Португалска филология - редовно - 17,34/24
Скандинавистика - редовно - 22,37/24
Класическа филология - редовно - 17,04/24
Унгарска филология - редовно - 19,45/24
Новогръцка филология - редовно - 17,01/24
Румънска филология - редовно - 18,38/24
Тюркология - редовно - 16,14/24
Арабистика - редовно - 17,49/24
Иранистика - редовно - 15,21/24
Китаистика - редовно - 22,80/24
Индология - редовно - 11,10/24
Японистика - редовно - 23,04/24
Кореистика - редовно - 21,56/24
Арменистика и кавказология - редовно - 22,88/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 12,27/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 17,40/24
Информатика - редовно - 16,38/24
Приложна математика - редовно - 15,24/24
Математика и информатика - редовно - 18,68/24
Математика и информатика - задочно - 14,68/24
Компютърни науки - редовно - 17,96/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,90/24
Информационни системи - редовно - 16,80/24
Статистика - редовно - 16,12/24

Физически факултет
Физика - редовно - 21,71/30
Физика- задочно - 15,44/30
Инженерна физика - редовно - 27,00/30
Инженерна физика - задочно - 16,49/30
Физика и математика - редовно - 25,09/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 30,00/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 26,97/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - 22,52/30
Медицинска физика - редовно - 19,64/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 22,39/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,31/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 19,08/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - 27,00/30
Оптометрия - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на първо класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 14,50/24
Химия - задочно - няма приети на първо класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,39/24
Компютърна химия - редовно - 16,10/24
Ядрена химия - редовно - 21,16/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 16,89/24
Фармация - редовно - 28,50/36
Химия и английски език - редовно - 14,10/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,39/24
Биология - задочно - 17,40/24
Молекулярна биология - редовно - 20,28/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,68/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 17,40/24
Биотехнологии - редовно - 20,28/24
Биотехнологии - задочно - 17,64/24
Биология и химия - редовно - 15,89/24
География и биология - редовно - 14,26/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 18,68/24
Биология и английски език - редовно - 22,24/24
Агробиотехнологии - редовно - 13,24/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 11,48/24
География - задочно - 12,64/24
Геология - редовно - 10,68/24
Туризъм - редовно - 25,55/30
Регионално развитие и политика - редовно - 18,64/30

Юридически факултет
Право - редовно - 21,13/30
Право - задочно - 20,07/30
Международни отношения - редовно - 14,53/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,85/30
Журналистика - задочно - 20,76/30
Връзки с обществеността - редовно - 20,32/30
Връзки с обществеността - задочно - 20,48/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на първо класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,36/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 15,94/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 23,92/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,59/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 21,08/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 12,96/18
Теология - задочно - 15,00/18
Религията в Европа - редовно - 9,00/18
Религията в Европа - задочно - 15,00/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 13,28/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 12,72/24
Социална педагогика - редовно - 13,96/24
Социална педагогика - задочно - 13,28/24
Специална педагогика - редовно - 18,12/24
Специална педагогика - задочно - 17,40/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 14,01/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,89/24
Логопедия - редовно - 14,80/24
Музика - редовно - 9,00/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 10,50/12
Изобразително изкуство - редовно - 9,62/12
Графичен дизайн - редовно - 11,76/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 18,79/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 18,44/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,50/36
Медицинска сестра - редовно - 20,61/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,50/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 23,72/30
Философия - задочно - 21,53/30
Психология - редовно - 27,07/30
Социология - редовно - 28,98/30
Политология - редовно - 22,51/30
Публична администрация - редовно - 28,68/30
Културология - редовно - 25,69/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 20,28/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 18,93/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,01/36
Европеистика с френски език - редовно - 28,75/36
Европеистика с немски език - редовно - 30,82/36
Европеистика с испански език - редовно - 30,02/36

Исторически факултет
История - редовно - 13,84/24
История - задочно - 13,62/24
Археология - редовно - 20,19/24
Етнология - редовно - 17,94/24
История и география - редовно - 16,11/24
Архивистика и документалистика - редовно - 20,70/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 17,89/24
История и философия - редовно - 20,72/24
Хебраистика - редовно - 21,39/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 18,48/24
Педагогика - задочно - 18,13/24
Социални дейности - редовно - 18,13/24
Социални дейности - задочно - 17,38/24
Неформално образование - редовно - 15,33/24
Неформално образование - задочно - 15,72/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - 19,46/24
Българска филология - задочно - 17,82/24
Славянска филология - редовно - 17,22/24
Руска филология - редовно - 16,50/24
Балканистика - редовно - 19,71/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,09/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 16,47/24
Френска филология - редовно - 13,05/24
Италианска филология - редовно - 11,52/24
Испанска филология - редовно - 14,61/24
Португалска филология - редовно - 16,71/24
Скандинавистика - редовно - 22,66/24
Класическа филология - редовно - 16,62/24
Унгарска филология - редовно - 11,76/24
Новогръцка филология - редовно - 11,10/24
Румънска филология - редовно - 10,55/24
Тюркология - редовно - 12,27/24
Арабистика - редовно - 17,61/24
Иранистика - редовно - 15,78/24
Китаистика - редовно - 21,10/24
Индология - редовно - 12,00/24
Японистика - редовно - 22,68/24
Кореистика - редовно - 22,03/24
Арменистика и кавказология - редовно - 12,58/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,24/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 14,83/24
Информатика - редовно - 15,45/24
Приложна математика - редовно - 15,90/24
Математика и информатика - редовно - 18,44/24
Математика и информатика - задочно - 14,44/24
Компютърни науки - редовно - 17,04/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,00/24
Информационни системи - редовно - 16,50/24
Статистика - редовно - 15,35/24

Физически факултет
Физика - редовно - 28,18/30
Физика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Инженерна физика - редовно - 19,92/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - редовно - ???/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 22,89/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - ???/30
Медицинска физика - редовно - 23,86/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на първо класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,33/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - ???/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - редовно - 22,18/30
Оптометрия - задочно - 19,50/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 18,00/24
Химия - задочно - 15,00/24
Химия и информатика - редовно - 16,14/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,75/24
Компютърна химия - редовно - 16,20/24
Ядрена химия - редовно - 15,00/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 18,00/24
Фармация - редовно - 32,50/36
Химия и английски език - редовно - 22,89/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 19,60/24
Биология - задочно - 16,04/24
Молекулярна биология - редовно - 22,50/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,75/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 13,75/24
Биотехнологии - редовно - 22,44/24
Биотехнологии - задочно - 12,72/24
Биология и химия - редовно - 20,28/24
География и биология - редовно - 15,80/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 20,48/24
Биология и английски език - редовно - 22,50/24
Агробиотехнологии - редовно - 17,84/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 10,99/24
География - задочно - 14,63/24
Геология - редовно - 14,53/24
Туризъм - редовно - 24,33/30
Регионално развитие и политика - редовно - 17,59/30

Юридически факултет
Право - редовно - 22,81/30
Право - задочно - 22,01/30
Международни отношения - редовно - 15,21/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,57/30
Журналистика - задочно - 19,68/30
Връзки с обществеността - редовно - 24,01/30
Връзки с обществеността - задочно - 18,39/30
Книгоиздаване - редовно - 21,02/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,60/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 18,25/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 24,20/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 21,09/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,14/30

Богословски факултет
Теология - редовно - 10,38/18
Теология - задочно - 9,00/18
Религията в Европа - редовно - 11,34/18
Религията в Европа - задочно - 12,27/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 20,72/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 20,60/24
Социална педагогика - редовно - 19,48/24
Социална педагогика - задочно - 19,24/24
Специална педагогика - редовно - 19,60/24
Специална педагогика - задочно - 18,15/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 17,70/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 20,80/24
Логопедия - редовно - 21,82/24
Музика - редовно - 6,00/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 9,50/12
Изобразително изкуство - редовно - 9,28/12
Графичен дизайн - редовно - 12,00/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 18,93/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 16,04/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,42/36
Медицинска сестра - редовно - 25,50/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,00/24
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 25 Юли 2017, 14:41

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ВТОРО класиране от КСК 2017. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 15,84/30
Философия - задочно - 16,19/30
Психология - редовно - 25,74/30
Социология - редовно - 27,30/30
Политология - редовно - 19,93/30
Публична администрация - редовно - 26,93/30
Културология - редовно - 18,24/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 15,18/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на второ класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,57/36
Европеистика с френски език - редовно - 25,16/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на второ класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - 14,01/24
История - задочно - 15,75/24
Археология - редовно - 19,48/24
Етнология - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и география - редовно - 18,14/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,42/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - 17,36/24
Хебраистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 12,21/24
Педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Социални дейности - редовно - 12,01/24
Социални дейности - задочно - 16,16/24
Неформално образование - редовно - няма приети на второ класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Българска филология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Славянска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Балканистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,53/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на второ класиране/24
Френска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Португалска филология - редовно - 16,54/24
Скандинавистика - редовно - 21,77/24
Класическа филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,37/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 15,25/24
Информатика - редовно - 15,62/24
Приложна математика - редовно - 13,68/24
Математика и информатика - редовно - 15,72/24
Математика и информатика - задочно - 14,16/24
Компютърни науки - редовно - 17,76/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,88/24
Информационни системи - редовно - 16,12/24
Статистика - редовно - 13,49/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на второ класиране/24
Фармация - редовно - 28,00/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на второ класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,00/24
Биология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Молекулярна биология - редовно - 15,89/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 14,24/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биотехнологии - редовно - 18,39/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 16,48/24
Биология и английски език - редовно - 21,17/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на второ класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на второ класиране/24
География - задочно - няма приети на второ класиране/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на второ класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на второ класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - 21,02/30
Право - задочно - 19,99/30
Международни отношения - редовно - 14,50/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,26/30
Журналистика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на второ класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,62/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 22,93/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/18
Теология - задочно - 9,39/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Социална педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Социална педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 9,00/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на второ класиране/12
Графичен дизайн - редовно - 11,72/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на второ класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,04/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,26/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,34/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 22,22/30
Философия - задочно - 19,38/30
Психология - редовно - 26,99/30
Социология - редовно - 28,83/30
Политология - редовно - 20,98/30
Публична администрация - редовно - 28,26/30
Културология - редовно - 25,08/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 15,44/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 16,23/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,83/36
Европеистика с френски език - редовно - 28,60/36
Европеистика с немски език - редовно - 29,81/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,89/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на второ класиране/24
История - задочно - няма приети на второ класиране/24
Археология - редовно - 16,43/24
Етнология - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и география - редовно - няма приети на второ класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - 16,27/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - 13,39/24
Хебраистика - редовно - 20,76/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,22/24
Педагогика - задочно - 17,33/24
Социални дейности - редовно - 16,94/24
Социални дейности - задочно - 16,24/24
Неформално образование - редовно - 11,27/24
Неформално образование - задочно - 15,36/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - 17,82/24
Българска филология - задочно - 16,56/24
Славянска филология - редовно - 13,34/24
Руска филология - редовно - 13,05/24
Балканистика - редовно - 17,47/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 19,03/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 14,43/24
Френска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска филология - редовно - 9,63/24
Португалска филология - редовно - 13,05/24
Скандинавистика - редовно - 22,29/24
Класическа филология - редовно - 13,92/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,22/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - 20,40/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - 22,64/24
Кореистика - редовно - 21,19/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 17,44/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 14,12/24
Информатика - редовно - 14,20/24
Приложна математика - редовно - 14,68/24
Математика и информатика - редовно - 13,27/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Компютърни науки - редовно - 16,95/24
Софтуерно инженерство - редовно - 17,93/24
Информационни системи - редовно - 15,60/24
Статистика - редовно - 13,44/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - 19,03/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 15,00/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 13,60/24
Компютърна химия - редовно - 14,00/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 15,00/24
Фармация - редовно - 32,26/36
Химия и английски език - редовно - 20,25/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,80/24
Биология - задочно - 12,72/24
Молекулярна биология - редовно - 21,84/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 13,56/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 13,24/24
Биотехнологии - редовно - 22,12/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - 16,50/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 14,00/24
Биология и английски език - редовно - 21,54/24
Агробиотехнологии - редовно - 15,60/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на второ класиране/24
География - задочно - 12,36/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - 24,21/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на второ класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - 22,72/30
Право - задочно - 21,62/30
Международни отношения - редовно - 15,08/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24,91/30
Журналистика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 23,48/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - 19,43/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 23,79/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 23,25/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 18,72/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 18,25/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/18
Теология - задочно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 19,60/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 20,12/24
Социална педагогика - редовно - 17,04/24
Социална педагогика - задочно - 17,96/24
Специална педагогика - редовно - 15,51/24
Специална педагогика - задочно - 17,04/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,80/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,65/24
Логопедия - редовно - 20,16/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на второ класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - 7,40/12
Графичен дизайн - редовно - няма приети на второ класиране/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 14,04/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 13,64/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,25/36
Медицинска сестра - редовно - 24,73/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,83/24
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

Re: Минимални балове - минали години

Мнениеот Хаос » 25 Юли 2017, 14:42

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълен списък на минималните балове за ТРЕТО класиране от КСК 2017. Информацията е взета от тук. Ако откриете грешки, задължително ме информирайте!

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Философия - задочно - няма приети на трето класиране/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 26,84/30
Политология - редовно - 19,17/30
Публична администрация - редовно - 26,32/30
Културология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на трето класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 29,40/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 12,66/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - задочно - 15,80/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Българска филология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Славянска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Балканистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,40/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на трето класиране/24
Френска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска филология - редовно - 12,62/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 17,34/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - 15,60/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - 12,88/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - 15,95/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 24,50/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на трето класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - 15,89/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология и английски език - редовно - 19,11/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - няма приети на трето класиране/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право - задочно - 19,77/30
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 20,62/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 22,46/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 21,29/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/18
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Графичен дизайн - редовно - 11,70/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - 14,68/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 29,00/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 19,85/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 19,87/30
Философия - задочно - 18,90/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 28,72/30
Политология - редовно - 19,12/30
Публична администрация - редовно - 28,16/30
Културология - редовно - 23,08/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на трето класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,20/36
Европеистика с френски език - редовно - 24,24/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 13,26/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,96/24
Педагогика - задочно - 16,35/24
Социални дейности - редовно - 15,02/24
Социални дейности - задочно - 16,03/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - 13,44/24

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - 15,86/24
Българска филология - задочно - 14,32/24
Славянска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Балканистика - редовно - 14,20/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 18,86/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,21/24
Френска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 17,04/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16,95/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - няма приети на трето класиране/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 31,50/36
Химия и английски език - редовно - 19,94/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 12,72/24
Биология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - 19,50/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - 20,89/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - 13,75/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 13,36/24
Биология и английски език - редовно - 17,88/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - няма приети на трето класиране/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право - задочно - няма приети на трето класиране/30
Международни отношения - редовно - 15,06/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,93/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 21,52/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 21,85/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,70/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/18
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 18,43/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 19,49/24
Социална педагогика - редовно - 15,77/24
Социална педагогика - задочно - 17,27/24
Специална педагогика - редовно - 13,12/24
Специална педагогика - задочно - 16,60/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - 17,64/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на трето класиране/12
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Графичен дизайн - редовно - няма приети на трето класиране/12
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24
Физическо възпитание и спорт - редовно - няма приети на трето класиране/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,91/36
Медицинска сестра - редовно - 22,13/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,13/24
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.


  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към Кандидатстудентска кампания 2018-2019

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта