Информационни системи на СУ и др.

Модератори: svetlio.varna, Pisobella

Информационни системи на СУ и др.

Мнениеот Хаос » 10 Юли 2015, 08:34

Последна редакция: 17.06.2019
Връзка към темата: https://forum.uni-sofia.bg/forum/viewtopic.php?t=24143


В съвременното общество изключително важно умение е бързо намиране на вярна актуална информация. За тази цел е необходимо познаването на официални информационните канали. Това са сайтове, социални мрежи, институции и организации, които пряко отговарят за извършването на някаква дейност и са запознати с всички нейни аспекти.

Причините да отворя тази тема са:
  - общата неориентираност на кандидат-студентите;
  - нежеланието да се чете преди да се пита;
  - търсене на информация от съмнителни източници;
  - използване на неактуална информация от достоверни източници;
  - с цел пестене времето на бъдещите студенти.
Всичко необходимо на един кандидат-студент може да се намери в официални информационните канали. Затова вместо да качвам информация, която е валидна за определен период от време, ще посоча как човек може да се сдобие с актуална информация през всяка бъдеща КСК. Споменатите сайтове, системи, институции и т.н. на СУ съм описал по-надолу в темата.


I. Кандидатстудентска кампания.

  Източници на информация:
   - официални
    * сайта на СУ (правилник за прием на студенти за съответната година)
    * сайта на съответния факултет
    * телефони за КСК на СУ
   - неофициални
    * раздел КСК на форума на СУ (за някои изпити има отделни теми)
    * сайта на Студентски съвет към СУ (обикновено всяка година има подробни обяснения за всичко около записването)
    * facebook страница за КСК на СУ за съответната година
    * facebook група за КСК на СУ за съответната година
    * facebook група за КСК на съответния факултет за съответната година
  Неща, на които да обърнете внимание:
   - коя онлайн система се използва за КСК (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg);
   - какви са минималните балове за миналите години и дали някъде СУ официални ги обявява, така че да могат да се ползват и през следващите години ("Минимални балове - минали години");
   - на какъв език се преподава в съответната специалност (НЕ какви езици се изучават, а на какъв език се ПРЕПОДАВА!) (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg и телефони за КСК);
   - дали трябва да плащате здравни осигуровки за месеците между завършването на гимназията и началото на учебната година в университета и къде на сайта на Националната агенция по приходите може да проверите текущия ви статус (здравен статус в електронни услуги на Национална агенция по приходите);
   - дали може ли да преспите в общежитията на СУ, ако ви се налага да пътувате за някой кандидатстудентски изпит и каква е цената за една вечер (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - има ли право университетът да задържи дипломата ви при записване (Министерство на образованието и науката);
   - кои такси (за кандидатстудентски изпит, за класиране, семестриална такса) се възстановяват при отписване от университета и при какви условия (правилник за КСК за съответната година в раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg);
   - какви за условията за преместване в друга специалност, ако не сте влезли в желаната (учебни процедури в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
   - за кои специалности се обявява допълнителен прием, ако сте пропуснали срокове за участие в редовните класирания (раздел за прием на студенти на https://www.uni-sofia.bg и телефони за КСК);
   - каква е ISIC и какви отстъпки предлага (ISIC България и Картов център на https://sustudents.bg);
   - при какви условия може да останете на общежитие за уводните курсове в някои факултети (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/).
  Останалата необходима информация ще намерите лесно в изредените по-горе източници. Преди да питате някого за нещо, четете (почти винаги някой преди вас е питал и всичко е обяснено подробно)!


II. Учебни занятия.

  Източници на информация:
   - официални
    * сайта на СУ
    * сайта на съответния факултет
    * отдел "Студенти" за съответния факултет
    * "Учебен отдел" за съответния факултет
   - неофициални
    * facebook групи на съответния факултет/специалност/поток/група
    * раздел за съответния факултет във форума на СУ
  Неща, на които да обърнете внимание:
   - кога започва учебната година, кога занятията, кога е сесията (редовна и поправителна), какви ваканции има (академичен календар в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
   - каква е продължителността на една лекция, колко е почивката между лекциите и има ли обедна почивка (facebook групи на съответния факултет);
   - коя група и поток сте (https://susi.uni-sofia.bg);
   - може ли да се преместите в друга група/поток на вашата специалност (отдел "Студенти" за съответния факултет)
   - какъв е учебният ви план до края на следването, какви предмети има (задължителни, задължителноизбираеми, свободноизбираеми, факултативни), кога се записват избираемите предмети, какво са ECTS кредити, с какво се завършва (държавен изпит/дипломна работа) и каква ОКС (образователно-квалификационна степен) получавате (сайт на съответния факултет);
   - какъв предмет е спортът (задължителен, задължителноизбираем, свободноизбираем, факултативен), носи ли кредити, какви видове спорт има, къде и кога се кандидатства (https://sport.uni-sofia.bg, департамент по спорт на https://www.uni-sofia.bg, отдел "Студенти");
   - какво се случва, ако не успее да си вземете изпитите и може ли да запишете следваща година в университета (отдел "Студенти" за съответния факултет);
   - откъде може да се снабдите с необходимите материали за учене, има ли електронни материали, има ли книжарница с учебници по съответните предмети, при какви условия може да вземете учебници от библиотеката и има ли студенти от горни курсове, на които съответните учебници вече не са необходими (https://libsu.uni-sofia.bg, филиални библиотеки и facebook групи на съответния факултет);
   - може ли да се разместват часовете и залите на учебните занятия ("Учебен отдел" за съответния факултет);
   - имат ли право студентите да определят кога и къде да се провеждат изпити през сесията ("Учебен отдел" за съответния факултет);
   - кога се плащат семестриалните такси (такси в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg);
   - какви са стипендиите (държавни, европейски, специални, социални и др.) и условията за получаването им (https://stipendii.uni-sofia.bg, https://eurostipendii.mon.bg, стипендии в раздел за студенти на https://www.uni-sofia.bg и отдел "Студенти" за съответния факултет);
   - какви са начините за комуникация с преподавателите (питайте всеки преподавател на първата му лекция);
   - какво е работното време, телефоните и имейлите на отдел "Студенти" за съответния факултет (сайт на съответния факултет);
   - какво се прави ако не можете да влезете в СУСИ, университетската си поща и т.н. (контакти за връзка на съответната система по-надолу в темата);
   - как може и защо трябва да се подновява ISIC карта (Картов център на https://sustudents.bg);
   - какво са CC (Студентски съвет) и ФСС (Факултетен студентски съвет), каква е дейността им и как може да членувате в тях (https://sustudents.bg, сайтове и facebook страници на ФСС за съответния факултет);
   - какво е програма "Еразъм" и каква е ползата от нея (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/, раздел за Еразъм+ на https://sustudents.bg и отдел "Студенти" за съответния факултет);
   - какви документи трябва да се представят за здравни осигуровки при постъпване на работа (отдел "Студенти" за съответния факултет);
   - откъде може да намерите уверения и образци на други документи (книжарници по факултети и facebook групи на съответния факултет);
   - има ли стол за хранене в близост до вашия факултет (facebook групи на съответния факултет).
  За всякакви други въпроси се обръщайте към отдел "Студенти" за вашия факултет.


III. Общежития.

  Източници на информация:
   - официални
    * домакин на съответния блок
    * сайта на Поделение "Социално-битово обслужване"
    * сайта на Комисия по настаняване
    * телефони на Комисия по настаняване
    * facebook страница на Комисия по настаняване
   - неофициални
    * раздел за общежития във форума на СУ
    * facebook групи на съответния блок/вход
  Неща, на които да обърнете внимание:
   - през кои месеци на година какви консумативи се плащат, кои са общи за блока и кои са за отделната стая, какво е гаранционен депозит и кога се връща, какво е семестриален депозит, какви документи са необходими, за да бъде възстановен, и какво се случва с него, ако студент не си го потърси (нормативните актове на https://uni-campus.net и контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - през коя система се кандидатства за общежития наесен (https://psbo.uni-sofia.bg);
   - кои изпити се смятат към успеха за кандидатстване за общежитие и какви други документи са необходими (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - какво е трайно наличие на свободни места и как се кандидатства за общежитие, ако не си приет (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - какви са правилата за настаняване и напускане на общежитие (https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - кой период от годината включва летният престой, какво допълнително се плаща и задължително ли трябва да се ползва (https://students.uni-sofia.bg/kn/ и нормативните актове на https://uni-campus.net);
   - през коя система се кандидатства за летен престой (https://uni-campus.net/sbomanage/);
   - какво са летните практики и при какви условия наемът за общежитието през лятото е намален (контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - какво е домови съвет и при какви условия студенти могат да се възползват от по-добри стаи в общежитията с намалени наеми (нормативните актове на https://uni-campus.net);
   - колко е нощувката на друг човек в общежитието (домакин на съответния блок и контакти за връзка на https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - как се проверяват и онлайн се плащат сметките за общежитието (https://psbo.uni-sofia.bg и https://students.uni-sofia.bg/kn/);
   - къде се плащат сметките за общежитието и какво е работното време на касите (https://uni-campus.net);
   - как може да се ползва 10% отстъпка от наема за всеки месец (нормативните актове на https://uni-campus.net);
   - къде се прави адресна регистрация (домакин на съответния блок);
   - кога се представят книжки за заверен семестър (домакин на съответния блок)
   - кой друг е настанен във вашата стая (домакин и facebook групи на съответния блок).
  За всякакви други въпроси се обръщайте към Комисията по настаняване в общежитията на СУ.

  От facebook групите на съответния блок ще научите:
   - местоположение и работно време на:
    * хранителни магазини и заведения за хранене;
    * студентските столове;
    * обществени перални;
    * копирни центрове;
    * фризьорски салони;
    * фитнеси;
    * ключарски магазини;
   - какви интернет доставчици има във вашия блок, какви са цените, може ли да ползвате рутер и откъде да си купите;
   - разни други неща специфични за блока.


IV. Други.

На сайта на Център за градска мобилност (ЦГМ) ще намерите информация за цените на картите за градски транспорт, офисите, в които може да си подновите, издадена карта, линиите на градския транспорт и разположението на платените зони (синя, зелена), в случай че ползвате лично превозно средство. Там и на facebook страницата "Център за градска мобилност" има информация за промени в маршрутите. Има мобилно приложение, което показва текущото разписание на наземния градски транспорт (вижте сайта на ЦГМ). Допълнително може да купите еднодневна карта за пътуване през смартфон на sofia.mpass.bg. Информация за метрото има на сайта на Метрополитен. Препоръчително е да си намерите сайт/мобилно приложение с карта на София, за да се ориентирате бързо (например Moovit).
На сайтовете на ЧЕЗ, Топлофикация София и Софийска вода може да следите за планирани ремонти.
Последна промяна Хаос на 17 Юни 2019, 22:09, променена общо 64 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 249
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 48 пъти.

Re: Информационни системи на СУ и др.

Мнениеот Хаос » 10 Юли 2015, 08:36

Последна редакция: 16.06.2019


Информация за Софийски университет

Последна промяна Хаос на 28 Юли 2018, 08:01, променена общо 16 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 249
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 48 пъти.


 • Similar topics
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Назад към Кандидатстудентска кампания 2019-2020

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта