Минимални балове - първо класиране

Модератор: svetlio.varna

Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Хаос » 10 Юли 2017, 09:21

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Списък на минималните балове за ПЪРВО класиране от КСК 2017. Отстрани съм отбелязал измененията спрямо КСК 2016.

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 21,40/30
Философия - задочно - 18,74/30
Психология - редовно - 26,05/30
Социология - редовно - 27,59/30
Политология - редовно - 22,17/30
Публична администрация - редовно - 27,66/30
Културология - редовно - 21,42/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 19,96/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 14,10/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,87/36
Европеистика с френски език - редовно - 27,16/36
Европеистика с немски език - редовно - 29,62/36
Европеистика с испански език - редовно - 24,49/36

Исторически факултет
История - редовно - 20,45/24
История - задочно - 16,34/24
Археология - редовно - 20,88/24
Етнология - редовно - 14,01/24
История и география - редовно - 20,01/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,78/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 17,64/24
История и философия - редовно - 19,50/24
Хебраистика - редовно - 14,92/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,93/24
Педагогика - задочно - 11,27/24
Социални дейности - редовно - 14,74/24
Социални дейности - задочно - 16,86/24
Неформално образование - редовно - 11,52/24
Неформално образование - задочно - 18,89/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - 11,52/24
Българска филология - задочно - 11,69/24
Славянска филология - редовно - 17,51/24
Руска филология - редовно - 13,50/24
Балканистика - редовно - 16,76/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,60/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,76/24
Френска филология - редовно - 14,76/24
Италианска филология - редовно - 14,25/24
Испанска филология - редовно - 14,04/24
Португалска филология - редовно - 17,34/24
Скандинавистика - редовно - 22,37/24
Класическа филология - редовно - 17,04/24
Унгарска филология - редовно - 19,45/24
Новогръцка филология - редовно - 17,01/24
Румънска филология - редовно - 18,38/24
Тюркология - редовно - 16,14/24
Арабистика - редовно - 17,49/24
Иранистика - редовно - 15,21/24
Китаистика - редовно - 22,80/24
Индология - редовно - 11,10/24
Японистика - редовно - 23,04/24
Кореистика - редовно - 21,56/24
Арменистика и кавказология - редовно - 22,88/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 12,27/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 17,40/24
Информатика - редовно - 16,38/24
Приложна математика - редовно - 15,24/24
Математика и информатика - редовно - 18,68/24
Математика и информатика - задочно - 14,68/24
Компютърни науки - редовно - 17,96/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,90/24
Информационни системи - редовно - 16,80/24
Статистика - редовно - 16,12/24

Физически факултет
Физика - редовно - 21,71/30
Физика- задочно - 15,44 (19,43 за приети по чл.35,ал.2)/30
Инженерна физика - редовно - 27,00 (17,49 за приети по чл.35,ал.2)/30
Инженерна физика - задочно - 16,49 (16,39 за приети по чл.35,ал.2)/30
Физика и математика - редовно - 25,09 (23,92 за приети по чл.35,ал.2)/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 30,00 (16,17 за приети по чл.35,ал.2)/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 26,97 (25,84 за приети по чл.35,ал.2)/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - 22,52 (16,78 за приети по чл.35,ал.2)/30
Медицинска физика - редовно - 19,64 (21,46 за приети по чл.35,ал.2)/30
Комуникации и физична електроника - редовно - 22,39 (15,89 за приети по чл.35,ал.2)/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,31 (20,39 за приети по чл.35,ал.2)/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - 19,08 (21,96 за приети по чл.35,ал.2)/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - 27,00/30
Оптометрия - редовно - няма приети на първо класиране (22,36 за приети по чл.35,ал.2)/30
Оптометрия - задочно - няма приети на първо класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 14,50/24
Химия - задочно - няма приети на първо класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на първо класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,39/24
Компютърна химия - редовно - 16,10/24
Ядрена химия - редовно - 21,16/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 16,89/24
Фармация - редовно - 28,50/36
Химия и английски език - редовно - 14,10/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,39/24
Биология - задочно - 17,40/24
Молекулярна биология - редовно - 20,28/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,68/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 17,40/24
Биотехнологии - редовно - 20,28/24
Биотехнологии - задочно - 17,64/24
Биология и химия - редовно - 15,89/24
География и биология - редовно - 14,26/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 18,68/24
Биология и английски език - редовно - 22,24/24
Агробиотехнологии - редовно - 13,24/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 11,48/24
География - задочно - 12,64/24
Геология - редовно - 10,68/24
Туризъм - редовно - 25,55/30
Регионално развитие и политика - редовно - 18,64/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - 21,13/30
Право - задочно - 20,07/30
Международни отношения - редовно - 14,53/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,85/30
Журналистика - задочно - 20,76/30
Връзки с обществеността - редовно - 20,32/30
Връзки с обществеността - задочно - 20,48/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на първо класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 25,36/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 15,94/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 23,92/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 20,59/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 21,08/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - 12,96/18
Теология - задочно - 15,00/18
Религията в Европа - редовно - 9,00/18
Религията в Европа - задочно - 15,00/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 13,28/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 12,72/24
Социална педагогика - редовно - 13,96/24
Социална педагогика - задочно - 13,28/24
Специална педагогика - редовно - 18,12/24
Специална педагогика - задочно - 17,40/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 14,01/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,89/24
Логопедия - редовно - 14,80/24
Музика - редовно - 9,00/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 10,50/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - 9,62/12
Графичен дизайн - редовно - 11,76/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 18,79/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - 18,44/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,50/36
Медицинска сестра - редовно - 20,61/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,50/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 23,72/30
Философия - задочно - 21,53/30
Психология - редовно - 27,07/30
Социология - редовно - 28,98/30
Политология - редовно - 22,51/30
Публична администрация - редовно - 28,68/30
Културология - редовно - 25,69/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 20,28/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 18,93/30
Европеистика с английски език - редовно - 32,01/36
Европеистика с френски език - редовно - 28,75/36
Европеистика с немски език - редовно - 30,82/36
Европеистика с испански език - редовно - 30,02/36

Исторически факултет
История - редовно - 13,84/24
История - задочно - 13,62/24
Археология - редовно - 20,19/24
Етнология - редовно - 17,94/24
История и география - редовно - 16,11/24
Архивистика и документалистика - редовно - 20,70/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 17,89/24
История и философия - редовно - 20,72/24
Хебраистика - редовно - 21,39/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 18,48/24
Педагогика - задочно - 18,13/24
Социални дейности - редовно - 18,13/24
Социални дейности - задочно - 17,38/24
Неформално образование - редовно - 15,33/24
Неформално образование - задочно - 15,72/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - 19,46/24
Българска филология - задочно - 17,82/24
Славянска филология - редовно - 17,22/24
Руска филология - редовно - 16,50/24
Балканистика - редовно - 19,71/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,09/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 16,47/24
Френска филология - редовно - 13,05/24
Италианска филология - редовно - 11,52/24
Испанска филология - редовно - 14,61/24
Португалска филология - редовно - 16,71/24
Скандинавистика - редовно - 22,66/24
Класическа филология - редовно - 16,62/24
Унгарска филология - редовно - 11,76/24
Новогръцка филология - редовно - 11,10/24
Румънска филология - редовно - 10,55/24
Тюркология - редовно - 12,27/24
Арабистика - редовно - 17,61/24
Иранистика - редовно - 15,78/24
Китаистика - редовно - 21,10/24
Индология - редовно - 12,00/24
Японистика - редовно - 22,68/24
Кореистика - редовно - 22,03/24
Арменистика и кавказология - редовно - 12,58/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 18,24/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 14,83/24
Информатика - редовно - 15,45/24
Приложна математика - редовно - 15,90/24
Математика и информатика - редовно - 18,44/24
Математика и информатика - задочно - 14,44/24
Компютърни науки - редовно - 17,04/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,00/24
Информационни системи - редовно - 16,50/24
Статистика - редовно - 15,35/24

Физически факултет
Физика - редовно - 28,18/30
Физика- задочно - няма приети на първо класиране/30
Инженерна физика - редовно - 19,92/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на първо класиране2 (16,46 за приети по чл.35,ал.2)/30
Физика и математика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на първо класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 22,89 (18,33 за приети по чл.35,ал.2)/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на първо класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на първо класиране (17,83 за приети по чл.35,ал.2)/30
Медицинска физика - редовно - 23,86 (21,12 за приети по чл.35,ал.2)/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на първо класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 20,33 (18,67 за приети по чл.35,ал.2)/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на първо класиране (17,63 за приети по чл.35,ал.2)/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на първо класиране/30
Оптометрия - редовно - 22,18 (21,51 за приети по чл.35,ал.2)/30
Оптометрия - задочно - 19,50 (18,30 за приети по чл.35,ал.2)/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 18,00/24
Химия - задочно - 15,00/24
Химия и информатика - редовно - 16,14/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 15,75/24
Компютърна химия - редовно - 16,20/24
Ядрена химия - редовно - 15,00/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 18,00/24
Фармация - редовно - 32,50/36
Химия и английски език - редовно - 22,89/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 19,60/24
Биология - задочно - 16,04/24
Молекулярна биология - редовно - 22,50/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 18,75/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 13,75/24
Биотехнологии - редовно - 22,44/24
Биотехнологии - задочно - 12,72/24
Биология и химия - редовно - 20,28/24
География и биология - редовно - 15,80/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 20,48/24
Биология и английски език - редовно - 22,50/24
Агробиотехнологии - редовно - 17,84/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - 10,99/24
География - задочно - 14,63/24
Геология - редовно - 14,53/24
Туризъм - редовно - 24,33/30
Регионално развитие и политика - редовно - 17,59/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - 22,81/30
Право - задочно - 22,01/30
Международни отношения - редовно - 15,21/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 25,57/30
Журналистика - задочно - 19,68/30
Връзки с обществеността - редовно - 24,01/30
Връзки с обществеността - задочно - 18,39/30
Книгоиздаване - редовно - 21,02/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,60/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - 18,25/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 24,20/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 21,09/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 20,14/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - 10,38/18
Теология - задочно - 9,00/18
Религията в Европа - редовно - 11,34/18
Религията в Европа - задочно - 12,27/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 20,72/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 20,60/24
Социална педагогика - редовно - 19,48/24
Социална педагогика - задочно - 19,24/24
Специална педагогика - редовно - 19,60/24
Специална педагогика - задочно - 18,15/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 17,70/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 20,80/24
Логопедия - редовно - 21,82/24
Музика - редовно - 6,00/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 9,50/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - 9,28/12
Графичен дизайн - редовно - 12,00/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 18,93/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - 16,04/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,42/36
Медицинска сестра - редовно - 25,50/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 21,00/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Списък с броя на приетите на първо класиране. Тук се включват лауреатите и приетите по чл.35,ал.2, но не и студентите от горни курсове с възстановени права.
План-прием за КСК 2017г.

Факултет
Специалност - форма на обучение - мъже/жени
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Философски факултет
Философия - редовно - 39 (от тях лауреати: 1)/51 (от тях лауреати: 1)
Философия - задочно - 11/21
Психология - редовно - 26/39 (от тях лауреати: 2)
Социология - редовно - 29/34
Политология - редовно - 27/40 (от тях лауреати: 2)
Публична администрация - редовно - 26/41
Културология - редовно - 29/35 (от тях лауреати: 1)
Библиотечно-информационни науки - редовно - 17/33
Библиотечно-информационни науки - задочно - 11/21
Европеистика с английски език - редовно - 14/14
Европеистика с френски език - редовно - 7/10
Европеистика с немски език - редовно - 2/11
Европеистика с испански език - редовно - 2/11

Исторически факултет
История - редовно - 28/38 (от тях лауреати: 1)
История - задочно - 13/18
Археология - редовно - 16/27
Етнология - редовно - 10/6
История и география - редовно - 10/15
Архивистика и документалистика - редовно - 12/12
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - 5/4
История и философия - редовно - 14/15
Хебраистика - редовно - 8/8

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 19/39
Педагогика - задочно - 7/24
Социални дейности - редовно - 25/43
Социални дейности - задочно - 11/21
Неформално образование - редовно - 6/27
Неформално образование - задочно - 1/15

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - 32/90
Българска филология - задочно - 13/34
Славянска филология - редовно - 5/71
Руска филология - редовно - 8/29
Балканистика - редовно - 3/15

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 32/74
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 11/38
Френска филология - редовно - 7/32
Италианска филология - редовно - 2/13
Испанска филология - редовно - 7/29
Португалска филология - редовно - 10/25
Скандинавистика - редовно - 12/17
Класическа филология - редовно - 8/14
Унгарска филология - редовно - 1/5
Новогръцка филология - редовно - 1/16
Румънска филология - редовно - 2/9
Тюркология - редовно - 4/9
Арабистика - редовно - 12/25
Иранистика - редовно - 2/3
Китаистика - редовно - 6/11
Индология - редовно - 3/8
Японистика - редовно - 8/17
Кореистика - редовно - 5/11
Арменистика и кавказология - редовно - 1/5
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16/20

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 18/12
Информатика - редовно - 77/53
Приложна математика - редовно - 38/28
Математика и информатика - редовно - 23/22
Математика и информатика - задочно - 11/8
Компютърни науки - редовно - 121 (от тях лауреати: 5)/61
Софтуерно инженерство - редовно - 83 (от тях лауреати: 4)/52
Информационни системи - редовно - 51/38
Статистика - редовно - 14/15

Физически факултет
Физика - редовно - 7/3
Физика- задочно - 2 (1 от тях по чл.35,ал.2)/-
Инженерна физика - редовно - 6 (3 от тях по чл.35,ал.2)/2
Инженерна физика - задочно - 3 (2 от тях по чл.35,ал.2)/-
Физика и математика - редовно - 2 (1 от тях по чл.35,ал.2)/2 (2 от тях по чл.35,ал.2)
Физика и математика - задочно - -/-
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - 3 (2 от тях по чл.35,ал.2)/
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - 4 (1 от тях по чл.35,ал.2)/6 (2 от тях по чл.35,ал.2)
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - -/-
Физика и информатика - редовно - 6 (3 от тях по чл.35,ал.2)/1 (1 от тях по чл.35,ал.2)
Медицинска физика - редовно - 8 (3 от тях по чл.35,ал.2)/7 (4 от тях по чл.35,ал.2)
Комуникации и физична електроника - редовно - 4 (3 от тях по чл.35,ал.2)/-
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - 13 (3 от тях по чл.35,ал.2)/3 (2 от тях по чл.35,ал.2)
Фотоника и лазерна физика - редовно - 4 (1 от тях по чл.35,ал.2)/2 (2 от тях по чл.35,ал.2)
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - 2/-
Оптометрия - редовно - 2 (2 от тях по чл.35,ал.2)/27 (23 от тях по чл.35,ал.2)
Оптометрия - задочно - -/8 (6 от тях по чл.35,ал.2)

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 10 (от тях лауреати: 1)/29 (от тях лауреати: 1)
Химия - задочно - -/4
Химия и информатика - редовно - -/8
Химия и физика - редовно - -/-
Екохимия - редовно - 1/14
Компютърна химия - редовно - 4/14
Ядрена химия - редовно - 3/6
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 4/17
Фармация - редовно - 36/37
Химия и английски език - редовно - 5/6

Биологически факултет
Биология - редовно - 17/39
Биология - задочно - 2/20
Молекулярна биология - редовно - 31/69 (от тях лауреати: 2)
Екология и опазване на околната среда - редовно - 9/26
Екология и опазване на околната среда - задочно - 6/16
Биотехнологии - редовно - 11/35
Биотехнологии - задочно - 2/19
Биология и химия - редовно - 3/15
География и биология - редовно - 2/12
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 12/34
Биология и английски език - редовно - 11/18
Агробиотехнологии - редовно - 13/20

Геолого-географски факултет
География - редовно - 23/42
География - задочно - 12/19
Геология - редовно - 19/18
Туризъм - редовно - 11/32
Регионално развитие и политика - редовно - 9/15

Юридически факултет
Право - редовно - 162/162
Право - задочно - 26/27
Международни отношения - редовно - 26/37

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24/53
Журналистика - задочно - 4/26
Връзки с обществеността - редовно - 16/53
Връзки с обществеността - задочно - 4/33
Книгоиздаване - редовно - -/36

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 20/20
Икономика и финанси с френски език - редовно - 3/9
Стопанско управление с английски език - редовно - 23/24
Стопанско управление с немски език - редовно - 13/16
Стопанско управление с френски език - редовно - 3/11

Богословски факултет
Теология - редовно - 5/6
Теология - задочно - 11/8
Религията в Европа - редовно - 4/3
Религията в Европа - задочно - 3/5

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 11/63
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 11/38
Социална педагогика - редовно - 8/46
Социална педагогика - задочно - 9/22
Специална педагогика - редовно - 3/26
Специална педагогика - задочно - 4/17
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 4/30
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 10/44
Логопедия - редовно - 11/42
Музика - редовно - 4/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 15/2
Изобразително изкуство - редовно - 6/31
Графичен дизайн - редовно - 9/16
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 1/20
Физическо възпитание и спорт - редовно - 15/22

Медицински факултет
Медицина - редовно - 42/42
Медицинска сестра - редовно - 3/29
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 8/12
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допълнителна информация:
Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2017/2018 г. в Софийския университет
Последна промяна Хаос на 18 Юли 2017, 14:02, променена общо 3 пъти
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 258
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 48 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Bloody_prince » 12 Юли 2017, 00:54

На мен ли ми се струва само, или има лек/някакъв прогрес в баловете спрямо последните години? Може и да се бъркам, но дано да е така!
По принцип вече само шепа хора влизат тук и все пак - честито на приетите :D
Аватар
Bloody_prince
В началото бе словото
 
Мнения: 51
Регистриран на: 06 Апр 2014, 19:30
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 20 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот eisch » 12 Юли 2017, 09:36

За ФМИ не е така, баловете там падат с всяка година.
Между другото някъде има ли списъци на приетите в интернет?
eisch
В началото бе словото
 
Мнения: 48
Регистриран на: 11 Юли 2014, 20:26
Благодарил (а): 1 пъти.
Поблагодарили: 5 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Bloody_prince » 12 Юли 2017, 09:54

Говорех като цяло, не за абсолютно всички. ;)
Иначе списъци на приетите има само на стената на химическия факултет, не се публикуват никога в интернет (поне аз не знам).
Ако ти трябва нещо конкретно, мога да снимам, някъде около обяд ще минавам от там
Аватар
Bloody_prince
В началото бе словото
 
Мнения: 51
Регистриран на: 06 Апр 2014, 19:30
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 20 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Хаос » 12 Юли 2017, 10:10

eisch написа:...Между другото някъде има ли списъци на приетите в интернет?


Във фейсбук групите за КСК 2017 на СУ или на съответните факултети трябва да има подобна информация. Обикновено все се намира някой да ги снима от Стената и да ги качи.
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 258
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 48 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот eisch » 12 Юли 2017, 11:13

Bloody_prince написа:Говорех като цяло, не за абсолютно всички. ;)
Иначе списъци на приетите има само на стената на химическия факултет, не се публикуват никога в интернет (поне аз не знам).
Ако ти трябва нещо конкретно, мога да снимам, някъде около обяд ще минавам от там

За ФМИ ако може, благодаря. :)
eisch
В началото бе словото
 
Мнения: 48
Регистриран на: 11 Юли 2014, 20:26
Благодарил (а): 1 пъти.
Поблагодарили: 5 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Bloody_prince » 12 Юли 2017, 18:30

Имаш ЛС ;d
Аватар
Bloody_prince
В началото бе словото
 
Мнения: 51
Регистриран на: 06 Апр 2014, 19:30
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 20 пъти.

Re: Минимални балове - първо класиране

Мнениеот Mathlover » 15 Юли 2017, 20:38

Може ли и на мен някой да ми изпрати списъците на ФМИ. :sad5:
Mathlover
В началото бе словото
 
Мнения: 10
Регистриран на: 20 Юли 2016, 15:03
Благодарил (а): 7 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.


  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към КСК 2017-2018

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron