Минимални балове - второ класиране

Модератор: svetlio.varna

Минимални балове - второ класиране

Мнениеот Хаос » 18 Юли 2017, 09:06

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Списък на минималните балове за ВТОРО класиране от КСК 2017. Отстрани съм отбелязал измененията спрямо КСК 2016.

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - 15,84/30
Философия - задочно - 16,19/30
Психология - редовно - 25,74/30
Социология - редовно - 27,30/30
Политология - редовно - 19,93/30
Публична администрация - редовно - 26,93/30
Културология - редовно - 18,24/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 15,18/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на второ класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 30,57/36
Европеистика с френски език - редовно - 25,16/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на второ класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - 14,01/24
История - задочно - 15,75/24
Археология - редовно - 19,48/24
Етнология - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и география - редовно - 18,14/24
Архивистика и документалистика - редовно - 15,42/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - 17,36/24
Хебраистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 12,21/24
Педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Социални дейности - редовно - 12,01/24
Социални дейности - задочно - 16,16/24
Неформално образование - редовно - няма приети на второ класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Българска филология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Славянска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Балканистика - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,53/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на второ класиране/24
Френска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Португалска филология - редовно - 16,54/24
Скандинавистика - редовно - 21,77/24
Класическа филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,37/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - няма приети на второ класиране/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 15,25/24
Информатика - редовно - 15,62/24
Приложна математика - редовно - 13,68/24
Математика и информатика - редовно - 15,72/24
Математика и информатика - задочно - 14,16/24
Компютърни науки - редовно - 17,76/24
Софтуерно инженерство - редовно - 18,88/24
Информационни системи - редовно - 16,12/24
Статистика - редовно - 13,49/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на второ класиране/24
Фармация - редовно - 28,00/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на второ класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,00/24
Биология - задочно - няма приети на второ класиране/24
Молекулярна биология - редовно - 15,89/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 14,24/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биотехнологии - редовно - 18,39/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 16,48/24
Биология и английски език - редовно - 21,17/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на второ класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на второ класиране/24
География - задочно - няма приети на второ класиране/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на второ класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на второ класиране/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - 21,02/30
Право - задочно - 19,99/30
Международни отношения - редовно - 14,50/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,26/30
Журналистика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на второ класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 24,62/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 22,93/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/18
Теология - задочно - 9,39/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Социална педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Социална педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на второ класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 9,00/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на второ класиране/12
Графичен дизайн - редовно - 11,72/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на второ класиране/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - 17,04/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,26/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,34/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 22,22/30
Философия - задочно - 19,38/30
Психология - редовно - 26,99/30
Социология - редовно - 28,83/30
Политология - редовно - 20,98/30
Публична администрация - редовно - 28,26/30
Културология - редовно - 25,08/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - 15,44/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - 16,23/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,83/36
Европеистика с френски език - редовно - 28,60/36
Европеистика с немски език - редовно - 29,81/36
Европеистика с испански език - редовно - 27,89/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на второ класиране/24
История - задочно - няма приети на второ класиране/24
Археология - редовно - 16,43/24
Етнология - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и география - редовно - няма приети на второ класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - 16,27/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на второ класиране/24
История и философия - редовно - 13,39/24
Хебраистика - редовно - 20,76/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 17,22/24
Педагогика - задочно - 17,33/24
Социални дейности - редовно - 16,94/24
Социални дейности - задочно - 16,24/24
Неформално образование - редовно - 11,27/24
Неформално образование - задочно - 15,36/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - 17,82/24
Българска филология - задочно - 16,56/24
Славянска филология - редовно - 13,34/24
Руска филология - редовно - 13,05/24
Балканистика - редовно - 17,47/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 19,03/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 14,43/24
Френска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Испанска филология - редовно - 9,63/24
Португалска филология - редовно - 13,05/24
Скандинавистика - редовно - 22,29/24
Класическа филология - редовно - 13,92/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Арабистика - редовно - 17,22/24
Иранистика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Китаистика - редовно - 20,40/24
Индология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Японистика - редовно - 22,64/24
Кореистика - редовно - 21,19/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 17,44/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 14,12/24
Информатика - редовно - 14,20/24
Приложна математика - редовно - 14,68/24
Математика и информатика - редовно - 13,27/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на второ класиране/24
Компютърни науки - редовно - 16,95/24
Софтуерно инженерство - редовно - 17,93/24
Информационни системи - редовно - 15,60/24
Статистика - редовно - 13,44/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика- задочно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на второ класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на второ класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на второ класиране/30
Оптометрия - редовно - 19,03/30
Оптометрия - задочно - няма приети на второ класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - 15,00/24
Химия - задочно - няма приети на второ класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на второ класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - 13,60/24
Компютърна химия - редовно - 14,00/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на второ класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - 15,00/24
Фармация - редовно - 32,26/36
Химия и английски език - редовно - 20,25/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 15,80/24
Биология - задочно - 12,72/24
Молекулярна биология - редовно - 21,84/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - 13,56/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - 13,24/24
Биотехнологии - редовно - 22,12/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на второ класиране/24
Биология и химия - редовно - 16,50/24
География и биология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 14,00/24
Биология и английски език - редовно - 21,54/24
Агробиотехнологии - редовно - 15,60/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на второ класиране/24
География - задочно - 12,36/24
Геология - редовно - няма приети на второ класиране/24
Туризъм - редовно - 24,21/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на второ класиране/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - 22,72/30
Право - задочно - 21,62/30
Международни отношения - редовно - 15,08/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 24,91/30
Журналистика - задочно - няма приети на второ класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 23,48/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на второ класиране/30
Книгоиздаване - редовно - 19,43/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 23,79/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на второ класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 23,25/30
Стопанско управление с немски език - редовно - 18,72/30
Стопанско управление с френски език - редовно - 18,25/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - няма приети на второ класиране/18
Теология - задочно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на второ класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на второ класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 19,60/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 20,12/24
Социална педагогика - редовно - 17,04/24
Социална педагогика - задочно - 17,96/24
Специална педагогика - редовно - 15,51/24
Специална педагогика - задочно - 17,04/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 13,80/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - 13,65/24
Логопедия - редовно - 20,16/24
Музика - редовно - няма приети на второ класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на второ класиране/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - 7,40/12
Графичен дизайн - редовно - няма приети на второ класиране/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - 14,04/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - 13,64/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 33,25/36
Медицинска сестра - редовно - 24,73/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,83/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Списък с броя на приетите на второ класиране.
Тук НЕ са включени:
- лауреати;
- приети по чл.35, ал.(2);
- студенти с възстановени права.

План-прием за КСК 2017г.

Факултет
Специалност - форма на обучение - мъже/жени
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Философски факултет
Философия - редовно - 11/21
Философия - задочно - 1/12
Психология - редовно - 4/2
Социология - редовно - 10/6
Политология - редовно - 6/19
Публична администрация - редовно - 11/12
Културология - редовно - 4/9
Библиотечно-информационни науки - редовно - 6/8
Библиотечно-информационни науки - задочно - -/14
Европеистика с английски език - редовно - 2/3
Европеистика с френски език - редовно - 1/1
Европеистика с немски език - редовно - -/4
Европеистика с испански език - редовно - -/5

Исторически факултет
История - редовно - 8/-
История - задочно - 3/-
Археология - редовно - 8/14
Етнология - редовно - -/-
История и география - редовно - 3/-
Архивистика и документалистика - редовно - 2/12
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - -/-
История и философия - редовно - 3/10
Хебраистика - редовно - -/2

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 3/20
Педагогика - задочно - -/8
Социални дейности - редовно - 8/23
Социални дейности - задочно - 1/13
Неформално образование - редовно - -/9
Неформално образование - задочно - -/7

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - -/37
Българска филология - задочно - -/13
Славянска филология - редовно - -/3
Руска филология - редовно - -/10
Балканистика - редовно - -/10

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 2/9
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - -/12
Френска филология - редовно - -/-
Италианска филология - редовно - -/-
Испанска филология - редовно - -/5
Португалска филология - редовно - 4/7
Скандинавистика - редовно - 2/2
Класическа филология - редовно - -/3
Унгарска филология - редовно - -/-
Новогръцка филология - редовно - -/-
Румънска филология - редовно - -/-
Тюркология - редовно - -/-
Арабистика - редовно - 2/4
Иранистика - редовно - -/-
Китаистика - редовно - -/2
Индология - редовно - -/-
Японистика - редовно - -/1
Кореистика - редовно - -/2
Арменистика и кавказология - редовно - -/-
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - -/3

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - 2/2
Информатика - редовно - 24/18
Приложна математика - редовно - 6/3
Математика и информатика - редовно - 15/13
Математика и информатика - задочно - 1/-
Компютърни науки - редовно - 9/10
Софтуерно инженерство - редовно - 1/1
Информационни системи - редовно - 12/9
Статистика - редовно - 4/2

Физически факултет
Физика - редовно - -/-
Физика- задочно - -/-
Инженерна физика - редовно - -/-
Инженерна физика - задочно - -/-
Физика и математика - редовно - -/-
Физика и математика - задочно - -/-
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - -/-
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - -/-
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - -/-
Физика и информатика - редовно - -/-
Медицинска физика - редовно - -/-
Комуникации и физична електроника - редовно - -/-
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - -/-
Фотоника и лазерна физика - редовно - -/-
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - -/-
Оптометрия - редовно - -/4
Оптометрия - задочно - -/-

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - -/9
Химия - задочно - -/-
Химия и информатика - редовно - -/-
Химия и физика - редовно - -/-
Екохимия - редовно - -/1
Компютърна химия - редовно - -/3
Ядрена химия - редовно - -/-
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - -/1
Фармация - редовно - 3/10
Химия и английски език - редовно - -/5

Биологически факултет
Биология - редовно - 1/18
Биология - задочно - -/4
Молекулярна биология - редовно - 9/13
Екология и опазване на околната среда - редовно - 6/15
Екология и опазване на околната среда - задочно - -/1
Биотехнологии - редовно - 3/5
Биотехнологии - задочно - -/-
Биология и химия - редовно - -/12
География и биология - редовно - -/-
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 4/12
Биология и английски език - редовно - 3/5
Агробиотехнологии - редовно - -/3

Геолого-географски факултет
География - редовно - -/-
География - задочно - -/3
Геология - редовно - -/-
Туризъм - редовно - -/1
Регионално развитие и политика - редовно - -/-

Юридически факултет
Право - редовно - 3/5
Право - задочно - 2/4
Международни отношения - редовно - 1/1

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 2/8
Журналистика - задочно - -/-
Връзки с обществеността - редовно - -/11
Връзки с обществеността - задочно - -/-
Книгоиздаване - редовно - -/3

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 4/4
Икономика и финанси с френски език - редовно - -/-
Стопанско управление с английски език - редовно - 5/6
Стопанско управление с немски език - редовно - -/3
Стопанско управление с френски език - редовно - -/1

Богословски факултет
Теология - редовно - -/-
Теология - задочно - 2/-
Религията в Европа - редовно - -/-
Религията в Европа - задочно - -/-

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - -/27
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - -/8
Социална педагогика - редовно - -/29
Социална педагогика - задочно - -/12
Специална педагогика - редовно - -/22
Специална педагогика - задочно - -/12
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - -/5
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - -/16
Логопедия - редовно - -/15
Музика - редовно - -/-
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - 10/-
Изобразително изкуство - редовно - -/7
Графичен дизайн - редовно - 1/-
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - -/6
Физическо възпитание и спорт - редовно - 6/10

Медицински факултет
Медицина - редовно - 5/2
Медицинска сестра - редовно - -/12
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 1/2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допълнителна информация:
Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2017/2018г. в Софийския университет
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към КСК 2017-2018

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron