Минимални балове - трето класиране

Модератор: svetlio.varna

Минимални балове - трето класиране

Мнениеот Хаос » 24 Юли 2017, 16:59

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Списък на минималните балове за ТРЕТО класиране от КСК 2017. Отстрани съм отбелязал измененията спрямо КСК 2016.

Факултет
Специалност - форма на обучение - минимален бал/максимален бал
нулев прием = тази година не се приемат студенти в конкретната специалност
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЪЖЕ

Философски факултет
Философия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Философия - задочно - няма приети на трето класиране/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 26,84/30
Политология - редовно - 19,17/30
Публична администрация - редовно - 26,32/30
Културология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на трето класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 29,40/36
Европеистика с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 12,66/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социални дейности - задочно - 15,80/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Българска филология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Славянска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Балканистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 20,40/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - няма приети на трето класиране/24
Френска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска филология - редовно - 12,62/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 17,34/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - 15,60/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - 12,88/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - 15,95/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 24,50/36
Химия и английски език - редовно - няма приети на трето класиране/24

Биологически факултет
Биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - 15,89/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биология и английски език - редовно - 19,11/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - няма приети на трето класиране/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право - задочно - 19,77/30
Международни отношения - редовно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 20,62/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 22,46/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 21,29/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/18
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Социална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Специална педагогика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на трето класиране/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Графичен дизайн - редовно - 11,70/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - 14,68/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 29,00/36
Медицинска сестра - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 19,85/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖЕНИ

Философски факултет
Философия - редовно - 19,87/30
Философия - задочно - 18,90/30
Психология - редовно - няма приети на трето класиране/30
Социология - редовно - 28,72/30
Политология - редовно - 19,12/30
Публична администрация - редовно - 28,16/30
Културология - редовно - 23,08/30
Библиотечно-информационни науки - редовно - няма приети на трето класиране/30
Библиотечно-информационни науки - задочно - няма приети на трето класиране/30
Европеистика с английски език - редовно - 31,20/36
Европеистика с френски език - редовно - 24,24/36
Европеистика с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/36
Европеистика с испански език - редовно - няма приети на трето класиране/36

Исторически факултет
История - редовно - няма приети на трето класиране/24
История - задочно - няма приети на трето класиране/24
Археология - редовно - 13,26/24
Етнология - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и география - редовно - няма приети на трето класиране/24
Архивистика и документалистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - няма приети на трето класиране/24
История и философия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Хебраистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - 15,96/24
Педагогика - задочно - 16,35/24
Социални дейности - редовно - 15,02/24
Социални дейности - задочно - 16,03/24
Неформално образование - редовно - няма приети на трето класиране/24
Неформално образование - задочно - 13,44/24

Факултет по славянски филологии (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Българска филология - редовно - 15,86/24
Българска филология - задочно - 14,32/24
Славянска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Руска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Балканистика - редовно - 14,20/24

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 18,86/24
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - 12,21/24
Френска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Италианска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Испанска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Португалска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Скандинавистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Класическа филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Унгарска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Новогръцка филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Румънска филология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Тюркология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арабистика - редовно - 17,04/24
Иранистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Китаистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Индология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Японистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Кореистика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Арменистика и кавказология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - 16,95/24

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Приложна математика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Математика и информатика - задочно - няма приети на трето класиране/24
Компютърни науки - редовно - няма приети на трето класиране/24
Софтуерно инженерство - редовно - няма приети на трето класиране/24
Информационни системи - редовно - няма приети на трето класиране/24
Статистика - редовно - няма приети на трето класиране/24

Физически факултет
Физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика- задочно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Инженерна физика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика и математика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Физика и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Медицинска физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Комуникации и физична електроника - редовно - няма приети на трето класиране/30
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Фотоника и лазерна физика - редовно - няма приети на трето класиране/30
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - редовно - няма приети на трето класиране/30
Оптометрия - задочно - няма приети на трето класиране/30

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия - задочно - няма приети на трето класиране/24
Химия и информатика - редовно - няма приети на трето класиране/24
Химия и физика - редовно - нулев прием/24
Екохимия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Компютърна химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Ядрена химия - редовно - няма приети на трето класиране/24
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - няма приети на трето класиране/24
Фармация - редовно - 31,50/36
Химия и английски език - редовно - 19,94/24

Биологически факултет
Биология - редовно - 12,72/24
Биология - задочно - няма приети на трето класиране/24
Молекулярна биология - редовно - 19,50/24
Екология и опазване на околната среда - редовно - няма приети на трето класиране/24
Екология и опазване на околната среда - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биотехнологии - редовно - 20,89/24
Биотехнологии - задочно - няма приети на трето класиране/24
Биология и химия - редовно - 13,75/24
География и биология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - 13,36/24
Биология и английски език - редовно - 17,88/24
Агробиотехнологии - редовно - няма приети на трето класиране/24

Геолого-географски факултет
География - редовно - няма приети на трето класиране/24
География - задочно - няма приети на трето класиране/24
Геология - редовно - няма приети на трето класиране/24
Туризъм - редовно - няма приети на трето класиране/30
Регионално развитие и политика - редовно - няма приети на трето класиране/30

Юридически факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Право - редовно - няма приети на трето класиране/30
Право - задочно - няма приети на трето класиране/30
Международни отношения - редовно - 15,06/18

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 22,93/30
Журналистика - задочно - няма приети на трето класиране/30
Връзки с обществеността - редовно - 21,52/30
Връзки с обществеността - задочно - няма приети на трето класиране/30
Книгоиздаване - редовно - няма приети на трето класиране/30

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 21,85/30
Икономика и финанси с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с английски език - редовно - 20,70/30
Стопанско управление с немски език - редовно - няма приети на трето класиране/30
Стопанско управление с френски език - редовно - няма приети на трето класиране/30

Богословски факултет (максималният бал за всички специалности във факултета е променен спрямо КСК 2016)
Теология - редовно - няма приети на трето класиране/18
Теология - задочно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - редовно - няма приети на трето класиране/18
Религията в Европа - задочно - няма приети на трето класиране/18

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - 18,43/24
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - 19,49/24
Социална педагогика - редовно - 15,77/24
Социална педагогика - задочно - 17,27/24
Специална педагогика - редовно - 13,12/24
Специална педагогика - задочно - 16,60/24
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - няма приети на трето класиране/24
Логопедия - редовно - 17,64/24
Музика - редовно - няма приети на трето класиране/12
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - няма приети на трето класиране/12 (новооткрита специалност)
Изобразително изкуство - редовно - няма приети на трето класиране/12
Графичен дизайн - редовно - няма приети на трето класиране/12 (новооткрита специалност)
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - няма приети на трето класиране/24 (преименувана специалност)
Физическо възпитание и спорт - редовно - няма приети на трето класиране/24

Медицински факултет
Медицина - редовно - 31,91/36
Медицинска сестра - редовно - 22,13/30
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 20,13/24
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Списък с броя на приетите тази година.
Тук НЕ са включени:
- лауреати;
- приети по чл.35, ал.(2);
- студенти с възстановени права.

План-прием за КСК 2017г.

Факултет
Специалност - форма на обучение - мъже/жени
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Философски факултет
Философия - редовно - -/13
Философия - задочно - -/3
Психология - редовно - -/-
Социология - редовно - 4/5
Политология - редовно - 5/11
Публична администрация - редовно - 8/5
Културология - редовно - -/10
Библиотечно-информационни науки - редовно - -/-
Библиотечно-информационни науки - задочно - -/-
Европеистика с английски език - редовно - 3/5
Европеистика с френски език - редовно - -/1
Европеистика с немски език - редовно - -/-
Европеистика с испански език - редовно - -/-

Исторически факултет
История - редовно - -/-
История - задочно - -/-
Археология - редовно - 5/2
Етнология - редовно - -/-
История и география - редовно - -/-
Архивистика и документалистика - редовно - -/-
Минало и съвремие на Югоизточна Европа - редовно - -/-
История и философия - редовно - -/-
Хебраистика - редовно - -/-

Факултет по педагогика
Педагогика - редовно - -/10
Педагогика - задочно - -/12
Социални дейности - редовно - -/14
Социални дейности - задочно - 2/3
Неформално образование - редовно - -/-
Неформално образование - задочно - -/6

Факултет по славянски филологии
Българска филология - редовно - -/23
Българска филология - задочно - -/14
Славянска филология - редовно - -/-
Руска филология - редовно - -/-
Балканистика - редовно - -/5

Факултет по класически и нови филологии
Английска филология - редовно - 2/2
Немска филология (модул "Скандинавски езици") - редовно - -/4
Френска филология - редовно - -/-
Италианска филология - редовно - -/-
Испанска филология - редовно - -/-
Португалска филология - редовно - 3/-
Скандинавистика - редовно - -/-
Класическа филология - редовно - -/-
Унгарска филология - редовно - -/-
Новогръцка филология - редовно - -/-
Румънска филология - редовно - -/-
Тюркология - редовно - -/-
Арабистика - редовно - 1/2
Иранистика - редовно - -/-
Китаистика - редовно - -/-
Индология - редовно - -/-
Японистика - редовно - -/-
Кореистика - редовно - -/-
Арменистика и кавказология - редовно - -/-
Южна, Източна и Югоизточна Азия - редовно - -/2

Факултет по математика и информатика
Математика - редовно - -/-
Информатика - редовно - 2/-
Приложна математика - редовно - -/-
Математика и информатика - редовно - 11/-
Математика и информатика - задочно - -/-
Компютърни науки - редовно - -/-
Софтуерно инженерство - редовно - -/-
Информационни системи - редовно - 2/-
Статистика - редовно - -/-

Физически факултет
Физика - редовно - -/-
Физика- задочно - -/-
Инженерна физика - редовно - -/-
Инженерна физика - задочно - -/-
Физика и математика - редовно - -/-
Физика и математика - задочно - -/-
Ядрена техника и ядрена енергетика - редовно - -/-
Астрофизика, метеорология и геофизика - редовно - -/-
Астрофизика, метеорология и геофизика - задочно - -/-
Физика и информатика - редовно - -/-
Медицинска физика - редовно - -/-
Комуникации и физична електроника - редовно - -/-
Квантова и космическа теоретична физика - редовно - -/-
Фотоника и лазерна физика - редовно - -/-
Физика на ядрото и елементарните частици - редовно - -/-
Оптометрия - редовно - -/-
Оптометрия - задочно - -/-

Факултет по химия и фармация
Химия - редовно - -/-
Химия - задочно - -/-
Химия и информатика - редовно - -/-
Химия и физика - редовно - -/-
Екохимия - редовно - -/-
Компютърна химия - редовно - -/-
Ядрена химия - редовно - -/-
Инженерна химия и съвременни материали - редовно - -/-
Фармация - редовно - 25/25
Химия и английски език - редовно - -/1

Биологически факултет
Биология - редовно - -/1
Биология - задочно - -/-
Молекулярна биология - редовно - -/21
Екология и опазване на околната среда - редовно - -/-
Екология и опазване на околната среда - задочно - -/-
Биотехнологии - редовно - 1/2
Биотехнологии - задочно - -/-
Биология и химия - редовно - -/7
География и биология - редовно - -/-
Биомениджмънт и устойчиво развитие - редовно - -/2
Биология и английски език - редовно - 3/4
Агробиотехнологии - редовно - -/-

Геолого-географски факултет
География - редовно - -/-
География - задочно - -/-
Геология - редовно - -/-
Туризъм - редовно - -/-
Регионално развитие и политика - редовно - -/-

Юридически факултет
Право - редовно - -/-
Право - задочно - 2/-
Международни отношения - редовно - -/1

Факултет по журналистика и масова комуникация
Журналистика - редовно - 4/10
Журналистика - задочно - -/-
Връзки с обществеността - редовно - -/13
Връзки с обществеността - задочно - -/-
Книгоиздаване - редовно - -/-

Стопански факултет
Икономика и финанси с английски език - редовно - 4/4
Икономика и финанси с френски език - редовно - -/-
Стопанско управление с английски език - редовно - 6/5
Стопанско управление с немски език - редовно - -/-
Стопанско управление с френски език - редовно - -/-

Богословски факултет
Теология - редовно - -/-
Теология - задочно - -/-
Религията в Европа - редовно - -/-
Религията в Европа - задочно - -/-

Факултет по начална и предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно - -/15
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно - -/8
Социална педагогика - редовно - -/11
Социална педагогика - задочно - -/8
Специална педагогика - редовно - -/13
Специална педагогика - задочно - -/6
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - -/-
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно - -/-
Логопедия - редовно - -/12
Музика - редовно - -/-
Музикални медийни технологии и тонрежисура - редовно - -/-
Изобразително изкуство - редовно - -/-
Графичен дизайн - редовно - 1/-
Медийна педагогика и художествена комуникация - редовно - -/-
Физическо възпитание и спорт - редовно - 7/-

Медицински факултет
Медицина - редовно - 20/18
Медицинска сестра - редовно - -/16
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - редовно - 3/6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допълнителна информация:
Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2017/2018 г. в Софийския университет
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 262
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 49 пъти.

  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към КСК 2017-2018

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта