Информация за първокурсници

Подфорум към Факултета по математика и информатика

Модератор: thegirl

Информация за първокурсници

Мнениеот Хаос » 27 Юли 2017, 17:20

Последна редакция: 10.04.2019
Връзка към темата: https://forum.uni-sofia.bg/forum/viewtopic.php?t=24596


I. Източници на информация.II. Накратко най-важната информация.

  1. Информация за ФМИ.
  За въпроси, свързани с разписа (дати, часове, зали) на лекции, упражнения, изпити, се обръщайте към "Учебен отдел" в каб. 209 (ФМИ >>> Структура >>> Администрация >>> Учебен отдел). За въпроси по програма "Еразъм" и за признаване на кредити от стаж - към Кариерния център в каб. 203 (Кариерен център >>> Контакти). За всякакви плащания - касата на ФМИ в каб. 215 (ФМИ >>> Структура >>> Администрация >>> Счетоводство). За всички останали въпроси по учебната дейност се обръщайте към отдел "Студенти" в каб. 221 (ФМИ >>> Структура >>> Администрация >>> Отдел "Студенти"). Ако не може да намерите някой сайт или др., вижте "Информационни системи на СУ и др.".
  Най-актуална информация за ФМИ се публикува на сайта на факултета във:
  - ФМИ >>> Актуално;
  - ФМИ >>> Новини >>> Последни новини;
  - ФМИ >>> Новини >>> Събития.

  2. Начало на учебната година.
  Учебната година за ФМИ се открива в началото на октомври като на сайта на факултета предварително се обявява датата и часа. Тогава се раздават студентските книжки на първокурсниците и се представят наставниците на специалността (ФМИ >>> Полезна информация за >>> Програма ЕОС >>> Наставници във ФМИ по програма ЕОС). Това са хора, към които се обръщате за организиране на допълнителни обучения по даден предмет, при проблеми и въпроси относно учебната дейност и др.

  3. График на часове.
  Разписанието на занятията за семестъра и промените в него се обявяват на сайта на факултета (ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Разпис). Лекциите са по 45 минути и приключват на кръгъл час (например от 10:15 до 11:00 или от 11:15 до 12:00, въпреки че в програмата пише, че започват в 10:00 или 11:00). Почивките са по 15 минути и започват на кръгъл час (например от 10:00 до 10:15 или от 11:00 до 11:15).

  4. Сесия.
  Изпитите през сесията започват точно в часа, който пише в разписанието, т.е. в кръгъл час за разлика от лекциите и упражненията. Датите, часовете и залите на изпитите през сесията предварително се уговарят с преподавателите като един отговорник на специалност, курс и поток попълва тази информация в документ за заявка за изпити, получен от "Учебен отдел". На сайта на ФМИ се обявява кога и как може да получи този документ. Датите, часовете и залите за изпитите се съобразяват спрямо възможностите на факултета, така че може желанията ви да не бъдат удовлетворени. Има три сесии - зимна след зимен (първи) семестър на съответната учебна година, лятна след летен (втори) семестър и поправителна (в края на август и началото на септември). Точните дати може да проверите на Софийски университет "Св. Климент Охридски" >>> Студенти >>> Академичен календар. Ако бъдете скъсани на даден изпит, имате право на второ явяване на изпита през друга сесия без да плащате, след което за всеки следващ път се заплаща по 30 лв. (семестриално завършилите по 50 лв.) за всеки отделен изпит. Таксата може да платите на касата на ФМИ или по банков път (ФМИ >>> Бързи връзки >>> Образци на документи >>> Банкова сметка на ФМИ в лева).

  5. Учебни материали.
  Има 5 основни начина за намиране на необходимата информация за изпитите през сесията:
  - купувате си нови учебници от книжарницата;
  - купувате си стари учебници от студенти от горни курсове;
  - вземате си учебници от библиотеката на ФМИ;
  - лекции на колегите ви;
  - интернет. Има голямо количество материали, качени в Мудъл, на сайтовете на факултета и на катедрите, в облачни пространства на студенти от горни курсове и др. Това е кратък списък на най-известните източници на учебни материали за ФМИ:
  ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Учебници
  Онлайн библиотека на ФМИ
  Лекциите на ФМИ: ФМИ за начинаещи
  Учебни материали в pCloud
  Препоръки за качване на учебни материали в pCloud
  Учебни материали в SharePoint
  Учебни материали в MEGA

  6. Мудъл.
  Това е онлайн платформа за електронно обучение. Популярното сред студентите име на системата идва от използвания софтуер (https://moodle.org). В него може да получавате и предавате домашни и проекти, да се информирате за промени в програмата и изпитите, да се свързвате с преподаватели, да получите достъп до други учебни материали. В края на всеки семестър може да попълните анонимна анкета за качеството на образованието.

  7. Избираеми дисциплини.
  Всяка бакалавърска програма има задължителни дисциплини. Те обаче не покриват минимума от 240 ECTS кредита за завършване. Затова има и избираеми дисциплини. Преди да започне кампанията за записване на избираеми предмети на сайта на ФМИ се обявява техният пълен списък, таблица с информация от коя категория са и колко кредити дават, преподавателите и анотациите на курсовете (кратко обобщение на това какво ще се изучава по съответната дисциплина). Допълнителна информация за дисциплините ще намерите и като използвате търсачката в двете facebook групи на ФМИ. Сроковете и условията за записване на избираеми също се обявяват предварително на сайта на факултета. Записването става през СУСИ. Всеки учебен предмет има максимален брой на студенти, които могат да го запишат, и при надхвърляне на лимита се получава опашка на чакащи. Обърнете внимание на типа кампания, т.е. дали е с право на отписване на втори етап, или не. Подробни разяснения за записването на избираеми дисциплини има на ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Електронни услуги >>> Система за управление на студентската информация (СУСИ) >>> Помощна информация >>> Записване за избираеми дисциплини. Ако сте изпуснали обявените срокове или сте се записали в опашката на чакащите, то след края на кампанията ПОНЯКОГА се разрешава записване с молба до преподавателя по съответния курс. Отписването на избираеми курсове се осъществява при определени условия и НЕ винаги може да се направи. Разяснения ще получите от отдел "Студенти".
  Учебният план на вашата специалност за приетите през съответната година е обявен на сайта на ФМИ (ФМИ >>> Обучение >>> Академични програми >>> Бакалавърски програми), т.е. знаете какво ще учите в следващите 4 години. В него ще намерите допълнителните условия за избираемите като например от коя категория по колко броя дисциплини минимум трябва да сте взели. Избираемите курсове са достъпни и за магистри. Затова ако имате планове за магистърска степен, проверете дали имате право да записвате дисциплини, които сте изкарали през бакалавърската си степен. За справка търсете отдел "Студенти". При избираемите предмети има разлика дали не сте се явили на изпит или имате двойка (за разлика от задължителните, при които и в двата случая имате двойка). При кандидатстване за стипендия и за общежития имате право на 3 изпита по избираеми предмети, на които не сте се явявали на изпит, така че те да не се считат към успеха. Също може да завършите с до три такива невзети избираеми дисциплини.

  8. Факултативен модул.
  Единствено завършилите специалност "Математика и информатика" получават учителска правоспособност. За да могат студенти от други специалности да работят като учители по математика и/или информатика трябва след завършването си да изкарат платен курс по следдипломна квалификация (ФМИ >>> Кандидатстване и прием >>> Продължаващо обучение) или по време на бакалавърската си степен да запишат безплатен факултативен модул (ФМИ >>> Обучение >>> Академични програми >>> Бакалавърски програми). Ръководители на тези допълнителни курсове са Таня Тонова и Ангел Ангелов. Те ще ви обяснят през кой семестър и при какви условия се записва този модул, дали оценките и кредитите от тези предмети се считат към дипломата при завършване и при пресмятане на успеха за стипендии и общежития. Обърнете внимание, че модулът е факултативен, а не задължителен или избираем. За повече информация вижте Катедра "Обучение по математика и информатика" >>> Студенти >>> Модули за учител.

  9. Спорт.
  Проверете дали спортът е задължителен предмет, дали участва в успеха за кандидатстване за стипендии, общежития, при изчисляване на средния успех от дипломата при завършване и дали носи кредити за студенти от вашата специалност, приети през съответната година. Отговор ще получите от отдел "Студенти".

  10. Стипендии и награди.
  При държавните стипендии е важно да се отбележи, че за някои бакалавърски и магистърски програми стипендиите са общи, т.е. ви е необходим по-висок успех. Подробна информация за кампанията и условията за стипендиите ще намерите на Софийски университет "Св. Климент Охридски" >>> Студенти >>> Стипендии. Факултетът дава награди на свои изявени студенти. За повече информация вижте ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Състезания и конкурси.

  11. Преподаване.
  Във ФМИ студенти от втори и по-висок курс могат да станат асистенти по дадена дисциплина, т.е. да водят упражненията на колеги от по-малки курсове. Това носи кредити и се заплаща. Причините да искате да станете асистенти може да са желанието и умението ви за преподаване и евентуално развитие в тази сфера (кредитите и парите не си струват времето за подготовка и усилията при преподаване). За целта трябва да се свържете с лектора по съответния предмет. Електронни пощи, телефонни номера и кабинети на преподавателите ще намерите на ФМИ >>> Академичен състав. Информация за срокове и необходими документи има на ФМИ >>> Полезна информация за >>> Преподаватели >>> Хонорувани преподаватели.

  12. Записване на горен курс.
  Всяка година правилата са различни. В общия случай дори и с 3 невзети изпити имате право да запишете следващата учебна година. Семестриалната такса (половината на годишната такса) може да платите през СУСИ (ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Електронни услуги >>> Система за управление на студентската информация (СУСИ) >>> Помощна информация >>> Такси), на касата на ФМИ или по банков път (ФМИ >>> Бързи връзки >>> Образци на документи >>> Такси за обучение - начини на плащане).

  13. Завършване.
  Почти всички бакалавърски програми се завършват с един държавен изпит (ДИ) с изключение на специалност "Математика и информатика", при която са три. Държавният изпит се състои от две части - практическа и теоретична, които се провеждат в два дни. Включва се материал от всички учебни години, т.е. по една или няколко теми от изучаваните предмети. Препоръчително е междувременно докато учите през четирите години да събирате темите, давани на ДИ, да поискате от преподавателя по съответната дисциплина примерно разписана тема от конспекта за ДИ и да пазите алгоритмите за решаване на практическата част към всяка тема. За повече информация вижте ФМИ >>> Полезна информация за >>> Студенти >>> Изпити.

  14. Кариерен център.
  Кариерният център организира ежегодния "Форум на кариерното развитие". На сайта се обявяват свободни работни места, подходящи за студенти от ФМИ. Там се признават кредити от проведен стаж. Занимава се с въпроси по програма "Еразъм" (ФМИ >>> Обучение >>> Програма "Еразъм+").

  15. Библиотека.
  За да вземете книги от библиотеката ви трябва валидна ISIC карта или читателска карта за СУ. Подробни условия за заемане на литература може да намерите на ФМИ >>> Библиотека. Ако имате стари учебници, може да ги дарите на библиотеката, за да ги използват бъдещите ви колеги.

  16. Копиране, принтиране, сканиране.
  Има книжарница във ФМИ, друга на главния вход на ФХФ, малък офис до бариерата на ФХФ и магазин Office 1 Superstore по булеварда в посока към метростанция "Джеймс Баучер". Проверете на кои места освен да копирате, може да принтирате и да сканирате.

  17. Факултетен студентски съвет.
  На сайта им ще намерите работно време и контакти на отделите във ФМИ, образци на административни документи, информация за клубовете по интереси (ФСС при ФМИ >>> Клубове), зала 100 (ФСС при ФМИ >>> ФСС >>> Комисии >>> Управление на зала 100 и Студентски компютърен клуб към ФСС при ФМИ), турнирите по белот, шах, табла, League of Legends, за традиционните хакатони по програмиране (HackFMI, FMI{Codes}), за събитията за първокурсници в началото на учебната година (Freshers’ Weekend 2017 - FMI Edition, Freshers’ Weekend 2018 във ФМИ, 28., 29. и 30.09. 2018), връзки към учебни материали и много други полезни сайтове.

  18. Хранене.
  До ФМИ, ФХФ и ФзФ няма студентски стол. С трамвай №10 се стига до стола на УАСГ, а спирката е на стотина метра от главния вход на ФМИ. Във факултета има лавка (Поделение "Социално-битово обслужване" >>> Администрация >>> Заведения за хранене >>> Кафене "Лозенец"). Около ФМИ има магазин BILLA, няколко заведения, плод-зеленчук, магазин за цигари, кафе и алкохол, малка сладкарница и няколко други места за закуски.

  19. Други.
  Може да се преместите от една специалност в друга, ако имате достатъчен успех и при някои други условия. Повече информация за това ще получите от отдел "Студенти".
  Може да посещавате всички дисциплини във ФМИ независимо дали са за вашата специалност, или не, дали сте ги записали, или не.
  Във ФМИ може да използвате международната академична безжична мрежа Eduroam. Повече информация за това ще намерите на сайта за Eduroam в СУ.
  Ако загубите/намерите вещ, я потърсете/оставете при охраната.
  Като студенти на ФМИ имате право да използвате лицензиран софтуер на Microsoft.
  Ако сте с автомобил, трябва да знаете, че паркирането в зелената зона около ФМИ е платено (Център за градска мобилност >>> Паркиране >>> Почасово платено паркиране).
Хаос
Пишете, о, братя
 
Мнения: 249
Регистриран на: 27 Юни 2014, 08:16
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 48 пъти.

Назад към ФМИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron