Прехвърляне от една форма в друга

Тук може да задавате помежду си въпросите, които са актуални в процеса на вашето следване в Софийския университет

Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот Axiom » 27 Юли 2007, 18:00

Моля ви, кажете как мога от една специалност, примерно Публична администрация да се прехвърля от "редовно" в "задочно".
Axiom
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Апр 2007, 13:34
Местоположение: Благоевград
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот got » 27 Юли 2007, 18:06

Няма задочно "публична администрация".
Аватар
got
Легендарен флуудър
 
Мнения: 2366
Регистриран на: 22 Мар 2005, 22:43
Местоположение: sofia
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот ^PrincessA^ » 27 Юли 2007, 18:31

От редовно в задочно е лесно, просто отиваш в Учебен отдел и там ще те насочат. А ПА наистина няма задочно! :wink: :lol:
Изображение

"It's better to burn out than to fade away." (Kurt Cobain)
Аватар
^PrincessA^
wild child
 
Мнения: 8971
Регистриран на: 10 Авг 2004, 17:50
Местоположение: в съзвездие
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 2 пъти.

Мнениеот Axiom » 27 Юли 2007, 18:43

Въобще не ме притеснява това. :shock: И благодаря за инфото! :D
Axiom
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Апр 2007, 13:34
Местоположение: Благоевград
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот Axiom » 30 Юли 2007, 22:19

А прехвърлянето може ли след първия семестър?
Axiom
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Апр 2007, 13:34
Местоположение: Благоевград
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот BeetBox » 31 Юли 2007, 07:23

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за прилагане на чл.70, ал.1, т.3 и във връзка с чл.42, ал.8, т.1 от ЗВО
и чл.160 от Правилника за устройството и дейността на СУ “Св.Кл. Охридски”
за придобиване на втора или нова специалност
при спазване на държавните изискванияСъгласно чл.70, ал.1, т.3 и във връзка с чл.42, ал.8, т.1 от Закона за висше образование, висшите училища създават възможност и определят условията за придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучение по една образователна степен и при спазване на изискванията на ал.7” /ал.7 – диплома за завършена степен съгласно чл.7 се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение; чл.7 – “висшето училище издава диплома за завършена степен на висшето образование, т./2/ - дипломите се признават от държавата, когато обучението съответства на държавните изисквания”/.
Съгласно чл.160 от Правилника за устройството и дейността на СУ “Св.Климент Охридски” – по време на обучението в една образователно-квалификационна степен, студент с успех най-малко “много добър” /5.00/ може да се обучава по втора или по нова специалност при условия и по ред, установени от Факултетния съвет.
Придобиване на втора или нова специалност се разрешава след завършен втори курс /за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или след трети курс, за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен “Магистър”/. Обучението се провежда в задочна или в редовна форма /ако желаната специалност има само редовна форма, то тя ще се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден от Декански съвет/.
За да бъдат спазени държавните изисквания за новата специалност, кандидатстващите студенти трябва да имат успешно положени същите конкурсни изпити за новата специалност, независимо от годината на полагане.

ПРИЕМ ЗА УЧ.2007/2008 г.


І. ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Специалност - “Философия”
Прием на 10 души с минимален успех мн. добър 5.00
2. Специалност – “Публична администрация” - 6 места
/от Философски факултет – 2; от Юридически факултет – 2; от Стопански факултет – 2./ Небходим успех – мн.добър 5.00
3. Специалност – “Социология” - 15 места
Необходим успех – отличен 5.50
4. Специалност – “Политология” - 6 места
Прием на 6 души от следните факултети и специалности:
Философски факултет: от Психология , Културология, Публична администрация, Европеистика, Социология, Философия
Стопански факултет: от Икономика и Стопанско управление
Юридически факултет: Право и Международни отношения
Исторически факултет: от История
Необходим успех – отличен 5.50 и събеседване с кандидатите.
5. Специалност – “Културология” - 10 места
Необходим успех – отличен 5.50

За специалностите “Психология”, Европеистика” и “Библиотечно-информационни науки” не се предлага обучение по втора или нова специалност


ІІ. СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Стопански факултет за учебната 2007/2008 г. предвижда прием за придобиване на втора или нова специалност без ограничения, при спазване на общоприетите Университетски правила.


ІІІ. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Специалност - “История” - 5 места
2. Специалност - “Археология” - 2 места
3. Специалност – “Етнология” - 2 места
4. Специалност –“Архивистика и документалистика” - 2 места
5. Специалност – История и география” - 2 места
6. Специалност – “Минало и съвремие на Югоисточна Европа” - 2 места


ІV. БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Обучение по две специалности ще се осъществява в рамките на Биологическия факултет и евентуално студенти от някои специалности на Химическия факултет. Необходим успех – мн.добър 5.00.

V. БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите Университетски правила.

VІ. ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите Университетски правила.

VІІ. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите
Университетски правила.

VІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
Приема квота от 7 души за всяка специалност, при спазване на общоприетите Университетски провила.


ІХ. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Специалност –“Международни отношения”:
Студентите от други факултети на Университета могат да придобият втора, нова специалност “Международни отношения” в Юридическия факултет при следните условия: отличен успех от І и ІІ курс; успешно положен конкурсен изпит по чужд език и по история на България.
Студентите от специалност “Право” могат да придобият втора, нова специалност “Международни отношения” в рамките на обучението си в Юридическия факултет при следните условия: отличен успех от І, ІІ и ІІІ курс; и успешно положен конкурсен изпит по чужд език.
2. Специалност - “Право”:
Студентите от специалност “Международни отношения” могат да придобият втора или нова специалност “Право” при успешно положен конкурсен изпит по български език и литература и отличен успех от І и ІІ курс.
Студентите от други факултети нямат право да придобиват втора или нова специалност “Право”.


Х. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Геолого-географски факултет за учебната 2007/2008 г. не предвижда прием за придобиване на втора или нова специалност.

ХІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
При спазване на общоприетите Университетски правила ще се приемат и за двете специалности.
За втора специалност - по 10 места за двете специалности – Педагогика и Социални дейности

ХІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
За учебната 2007/2008 г. не предвижда прием за втора или нова специалност.

ХІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТАМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
При спазване на общоприетите Университетски правила за всички специалности при успех най-малко – мн.добър 5.00.
Броят за прием във всяка специалност е до 20 студенти

ХІV. ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
1. Специалност “Класическа филология” - успех мн.добър 5.00 - 5 места
2. Специалност “Новогръцка филология” - успех мн.добър 5.00 - 5 места, при сл. условия: писмен изпит, състоящ се от диктовка, тест с лексико-граматични упражнения и тест за превод от новогръцки на български език, устен изпит под формата на събеседване
3. Специалност - “Румънска филология” - 5 места
4. Специалност - “Унгарска филология” - 5 места
5. Специалност - “Тюркология” - 6 места
6. Специалност - “Френска филология” - 15 места
7. Специалност - “Италианска филология” - 6 места
8. Специалност - “Испанска филология” - 5 места
9. Специалност - “Португалска филология” - 5 места

Останалите специалности на ФКНФ не предлагат обучение по втора или нова специалност за учебната 2007/2008 г.


ХV. ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
През учебната 2007/2008 г. се предлага обучение в следните специалности:
1. Специалност - “Социална педагогика” - 10 места
2. Специалност - “Специална педагогика” - 10 места
3. Специалност - “Предучилищна и начална училищна педагогика” - 10 места
4. Специалност - “Начална училищна педагогика и чужд език” - 10 места
5. Специалност - “Предучилищна педагогика и чужд език” - 10 места
6. Специалност - “Изобразително изкуство” - 5 места
7. Специалност - “Музика” - 5 места
8. Специалност - “Логопедия” - 10 местаПриетите студенти по тези правила се записват в съответния факултет при спазване на всички изисквания за записване на новоприетите студенти и внесена семестриална такса за учебната 2007/2008 г. Явяването на изпити се осъществява във всички редовни сесии за редовно и задочно обучение. Положените изпити от приетите студенти в първата им специалност, могат да бъдат признати във втората, ако обемът и съдържанието на учебния материал по съответната дисциплина съвпада най-малко 80%.
Дипломирането на студентите, обучаващи се по тези правила, става при изпълнение на учебния план и спазване на държавните изисквания за образователно-квалификационната степен на съответната нова специалност.
РЕКТОР:
/Проф.дфн Боян Биолчев/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уверение от отдел “Студенти” за успешно завършен ІІ или ІІІ курс, в съответствие с образователно-квалификационната степен, и със среден успех от обучението – не по-малко от мн.добър /5.00/.

2. Служебна бележка от учебен отдел /каб.228/ за успешно положен конкурсен изпит.

3. Молба по образец – получава се и се подава в каб.239 лично или чрез упълномощено лице.

4. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ:

От 20.08.2007 г. до 24.08.2007 г.
BeetBox
В началото бе словото
 
Мнения: 7
Регистриран на: 05 Юни 2006, 17:18
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот Axiom » 31 Юли 2007, 17:10

BeetBox, питах за прехвърляне от редовна в задочна форма на обучение.
Axiom
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Апр 2007, 13:34
Местоположение: Благоевград
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот RealSugar » 31 Юли 2007, 18:10

Трябва специалността да има възможност за задочно обучение и да нямаш невзети изпити. За успеха не съм сигурна как стоят нещата.
Аватар
RealSugar
Постоянно присъствие
 
Мнения: 679
Регистриран на: 24 Фев 2005, 15:14
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 2 пъти.

Мнениеот Axiom » 02 Авг 2007, 23:36

А кинти трябва ли да бутам?
Axiom
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Апр 2007, 13:34
Местоположение: Благоевград
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот Elodie » 13 Авг 2008, 22:15

Моя въпрос по темата е възможно ли е ако веднъж се прехвърлиш от редовна форма на обучение в задочна една година след това отново да се върнеш редовно , като всичко това става разбира се в рамките на една специалност ?

А и още нещо задочно обучаващите се след втори курс имат право на втора специалност нали ? (разбира се при необходимия успех )
Аватар
Elodie
В началото бе словото
 
Мнения: 53
Регистриран на: 27 Юли 2007, 03:32
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот sweet angel » 24 Авг 2008, 19:56

А как стои въпросът с прехвърлянето от право задочно в право редовно- успех, квота, парички (евентуално)... възможно ли е след първия семестър да се прехвърлиш?
sweet angel
В началото бе словото
 
Мнения: 11
Регистриран на: 26 Юли 2008, 13:35
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот El » 21 Сеп 2008, 14:16

sweet angel,
не може след първия семестър да се прехвърлиш в нито една специалност. Трябва да имаш завършен целия курс (първи, втори и т.н.) и да нямаш невзети изпити. Успехът, мисля, че трябва да е 5,50 за право. Подаваш си документите в края на август и чакаш. Ако те приемат в новата специалност, трябва да платиш 15 лв такса заради това, че се отписваш от старата.

За квотата... Тази година гледах, че са се прехвърлили общо 70 човека от различни специалности в право - редовно. Някои бяха от задочните, но не зная колко точно.
Съдбовно копие от пламъци на Дева
в мен раздираща душа на мрак студен
забиваше в моята плът, сърце поела,
сърце на Аан-Аллейн...


... so I'll bleed forever
Аватар
El
Stargazer
 
Мнения: 237
Регистриран на: 14 Авг 2007, 16:21
Благодарил (а): 2 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот Elodie » 17 Окт 2008, 10:38

Кристина_фен, аз тази година се прехвърлих от редовно задочно и предполагам че няма много голяма разлика в обратния процес.Това което аз трябваше да направя за да се прехвърля е следното.Издава се уверение от отдел студенти за това, че си завършила успешно предходната година и се пише средния успех, попълва се молба и се подава в Учебен отдел, след това чакаш докато евентуално ти одобрят молбата, защото е необходим някакъв успех, който е различен за всяка специалност.Ако ти одобрят молбата отиваш и се записваш в съответния факултет и специалност, но ..... да не си помислиш, че е само това.Въпреки че са те прехвърлили в същата специалност, само че друга форма, те записат в първи курс, и за да те запишат в курса който трябва да си , си издаваш ново уверение с оценките от всички изпити и пишеш молба свободен текст до декана на факултета да ти бъдат признати оценките и когато той я одобри чак тогава те записват втори или който курс си.
А за това че учебните планове в различните форми на обучение са различни и трябва да държиш приравнителни няма да говоря.....
Надявам се, че бях достатъчно изчерпателна :D
Успех с прехвърлянето :D
Аватар
Elodie
В началото бе словото
 
Мнения: 53
Регистриран на: 27 Юли 2007, 03:32
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: Прехвърляне от една форма в друга

Мнениеот Elodie » 20 Окт 2008, 14:12

Сега предполагам разбираш как се чувствах септември докато я мина цялата тая процедура, само че на мен не ми ги казаха тия неща наведнъж, ами трябваше да ходя 50 пъти до отдел Студенти.За другите специалности незнам, но в Библиотечно-информационните науки учебните планове задочно иредовно се различават има предмети, които редовно се учат в четвърти курс а пък задочно в първи, как ще го обяснят това незнам, за мен лично няма никакъв смисъл, но ... админст6рацията в СУ наистина адски много куца!!!
Е, отново успех :D
Аватар
Elodie
В началото бе словото
 
Мнения: 53
Регистриран на: 27 Юли 2007, 03:32
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

от задочно в редовно

Мнениеот anatar » 19 Дек 2008, 16:58

колеги,някой има ли идея при прехвърляне от една форма на обучение в друга по същия предмет дали трябва да се започне от първата година? благодаря
anatar
В началото бе словото
 
Мнения: 29
Регистриран на: 22 Мар 2008, 00:43
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 1 пъти.

Следваща

  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към Административни въпроси

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта