Търся да закупя или да взема под наем теми за държавен изпит

Подфорум към Факултета по славянски филологии

Търся да закупя или да взема под наем теми за държавен изпит

Мнениеот pliok_f » 27 Юли 2013, 13:16

Търся Спешно да закупя или да взема под наем теми за държавен изпит по съвременен български език за специалност българска филология в СУ. Телефон за връзка 0899608969 Конспекта с темите -


ІІІ. Ф О Н Е Т И К А
-Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.
-Развой на консонантната система в българския език. Основни фонемни опозиции и диалектни различия.
-Ударение и интонация.
-Съвременни и исторически звукови закони. Основни правоговорни норми и отклонения от тях.
-Развой на правописния въпрос у нас. Принципи и положения в съвременния български правопис.
ІV. М О Р Ф О Л О Г И Я
-Типологична характеристика на българската морфологична система. Основни тенденции в нейния развой.
-Семантични, морфологични и синтактични особености на отделните части на речта в българския език.
-Род и число при имената и при глагола.
-Развой на категорията определеност/неопределеност при имената. Значение и употреба на определителния, неопределителния и нулевия член.
-Граматически категории при глагола. Лични и нелични глаголни форми.
-Концепции за залога в българската граматика.
-Отношение между вид и време.
-Отношение между евиденциалност /начини на изказване/ и наклонение.
-Значение и употреба на българските местоимения.
V. Л Е К С И К О Л О Г И Я
-Думата като основна езикова единица – функции и признаци на думата, изучавани от лексикологията.
-Развитие и промени в лексикалното значение на думата.
-Системни отношения и връзки в българската лексика.
-Структура и значение на производната дума, словообразувателно и лексикално значение.
-Обогатяване на лексикалния състав на българския език – домашни и заети думи.
VІ. С И Н Т А К С И С
-Основни признаци на изречението. Предикативности и атрибутивност в простото изречение. Видове сказуеми.
-Формална структура на простото изречение. Подчинителни и съчинителни връзки в простото изречение.
-Предикати и аргументи.
-Задължителни и факултативни разширения на глаголната фраза.
-Структура на именната фраза – видове разширения.
-Видове изречения по строеж и по състав.
-Видове изречения по комуникативна цел.
-Подчинително и съчинително свързване в сложното изречение.
-Словоред и информационна структура.
VІІ. С Т И Л И С Т И К А
-Стил. Теории за стила. Дефиниране на понятието стил в българската стилистика. -Класификация на стиловете.
-Направления в стилистиката. Стилистиката в контекста на реториката, семиотиката и текстовата лингвистика. Функционална стилистика. Основни понятия и категории на стилистиката.
-Проблеми на фоностилистиката и на лексикалната стилистика.
-Граматическа стилистика. Стилистични възможности на имената, на глаголните категории, на неличните глаголни форми, на неизменяемите части на речта. =Стилистично значение на видовете изречения. Словоредът като стилистично средство.
-Микро – и макростилистика. Изобразителни и изразителни /образни/ средства. -=Стилистични похвати. Принципи и средства за стилистично оформяне на текста.
=Типовете текстове като стилови форми. Стилови особености на художествения текст.
pliok_f
В началото бе словото
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Юли 2013, 13:00
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

  • Similar topics
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Назад към ФСлФ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта